Welkom bij Pleysier College Zoetermeer

Pleysier College Zoetermeer biedt onderwijs en begeleiding aan ongeveer 80 leerlingen vanaf 12 tot en met 19 jaar. Wij verzorgen onderwijs op het niveau van het vmbo (basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en theoretische leerweg) en mbo-1 (Entree)


Ons uitgangspunt is dat het onderwijs aansluit op de onderwijsbehoeftes van de leerling: iedere jongere moet kunnen bouwen aan zijn eigen toekomst. Wij geven daarom zoveel mogelijk onderwijs vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen. Samen met de leerling en ouder/verzorger zoeken we telkens naar de best passende leerroute. 

Leerlingen stromen in vanuit het (speciaal) basisonderwijs en vanuit het voortgezet (speciaal) onderwijs. Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld waarin we onder andere het te bereiken eindniveau en de uitstroombestemming opnemen.


Ontdekken van mogelijkheden & ontwikkelen van vaardigheden 

Ons programma bestaat uit onderwijs en persoonlijke vorming. Het ontdekken van mogelijkheden en het ontwikkelen van vaardigheden is ons uitgangspunt. Wij werken hierbij samen met onze partners uit het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Het streven is het behalen van een vmbo-diploma of een diploma mbo-1. Voor de mbo-1 opleiding werken wij samen met het mbo Rijnland.
 

In de onderbouw (klas 1 en 2) volgen de leerlingen een leerroute binnen een van de vmbo-leerwegen. In de bovenbouw wordt gekozen voor een vervolg in de leerroute vmbo of het mbo-1 (Entree). Beide leerroutes worden binnen onze school aangeboden. In de leerroute Entree wordt onderwijs gecombineerd met stage buiten school. Ook vmbo-leerlingen volgen in de bovenbouw een profielstage. Binnen vmbo-kader wordt gewerkt aan profiel economie & ondernemen, binnen vmbo-tl is dat profiel economie of zorg-welzijn.


Maak hieronder een virtuele wandeling rondom en binnen ons schoolgebouw.

Nieuws

Open dag Pleysier College Zoetermeer 14 maart 14.00 uur tot 16.00 uur

Op dinsdag 14 maart is de open dag op Pleysier College Zoetermeer van 14.00 uur tot 16.00 uur. Je bent van…  >> 

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >>