Zoetermeer heet u welkom

Locatie Zoetermeer biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen vanaf 12 tot en met 19 jaar.  Het onderwijs omvat de leerroutes vmbo-basisberoepsgericht en vmbo-kaderberoepsgericht. Leerlingen waarvoor het hele vmbo-pakket niet haalbaar is kunnen een leerwerkroute volgen.


Leerlingen stromen in vanuit het regulier en speciaal basisonderwijs en vanuit het regulier voorgezet (speciaal) onderwijs.


Voor alle leerlingen wordt zoveel mogelijk een programma op maat samengesteld. Dit wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP wordt de beginsituatie beschreven en wordt een inschatting gemaakt van het uitstroomniveau. In concrete afspraken en doelen wordt vastgelegd op welke wijze er toegewerkt zal worden naar dit uitstroomniveau.

Het programma bestaat uit onderwijs, persoonlijke vorming en arbeidsoriëntatie en/of arbeidstoeleiding. Het werken aan talenten en het vergroten van vaardigheden is uitgangspunt. In principe wordt alle leerlingen de gelegenheid geboden IVIO diploma's te behalen.
 
contact

Pleysier College
Zoetermeer


Schansbos 1
2716 GV Zoetermeer
T 079 - 3437961
E

Nieuws

Landelijke stakingsdag

Donderdag 5 oktober is uitgeroepen tot landelijke stakingsdag voor het Primair Onderwijs, waaronder het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Om goed onderwijs te…  >> 

Prinsjesdag

Derde dinsdag van september zijn zal onze leerlingen vrij in verband met Prinsjesdag  >> 

Verfrissing

Pleysier College Zoetermeer wordt momenteel gebouwelijk van binnen en van buiten vernieuwd en verfrist. Het schoolgebouw wordt in 2016-2017 gefaseerd (in…  >>