Zoetermeer heet u welkom

Pleysier College Zoetermeer biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen vanaf 12 tot en met 19 jaar.  Het onderwijs omvat de leerroutes vmbo-basisberoepsgericht en vmbo-kaderberoepsgericht. Dit jaar is in leerjaar 1 ook de theoretische leerweg van het vmbo gestart. Leerlingen waarvoor het hele vmbo-pakket niet haalbaar is kunnen in de bovenbouw een leerwerkroute volgen.


Leerlingen stromen in vanuit het regulier en speciaal basisonderwijs en vanuit het regulier voorgezet (speciaal) onderwijs.

Voor alle leerlingen wordt zoveel mogelijk een programma op maat samengesteld. Dit wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP wordt de beginsituatie beschreven en wordt een inschatting gemaakt van het uitstroomniveau. In concrete afspraken en doelen wordt vastgelegd op welke wijze er toegewerkt zal worden naar dit uitstroomniveau.

Het programma bestaat uit onderwijs, persoonlijke vorming en arbeidsoriëntatie.
Het werken aan talenten en het vergroten van vaardigheden is uitgangspunt.
Er wordt toegewerkt naar een vmbo-diploma.
 

U kunt hier een virtuele wandeling maken rondom en binnen ons schoolgebouw.

  • mees20150326 3500 compact
  • mees20150326 3795 compact
  • mees20150326 3790 compact
  • mees20150326 3771 compact
  • mees20150326 3767 compact
  • mees20150326 3763 compact
  • mees20150326 3744 compact
  • mees20150326 3720 compact
  • mees20150326 3711 compact
  • mees20150326 3679 compact
  • mees20150326 3673 compact
  • mees20150326 3653 compact
  • mees20150326 3481 compact
  • mees20150326 3479 compact
contact

Pleysier College
Zoetermeer


Schansbos 1
2716 GV Zoetermeer
T 079 - 3437961
E

Nieuws

Animatie Koersplan

In twee minuten vertelt deze animatie u welke gezamenlijke koers de scholen van Pleysier College de komende jaren volgen. Lees meer…  >> 

Fijne feestdagen!

Het College van Bestuur wenst namens alle medewerkers een ieder fijne feestdagen en een geïnspireerd 2020 toe!  >> 

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>