Welkom bij Pleysier College Oosterbeek

Hartelijk welkom op de site van het Pleysier College Oosterbeek. De school die net iets verder gaat dan andere scholen. Speciale leerlingen van 12 tot en met 20 jaar kunnen zich hier goed ontwikkelen met onderwijs op maat. 


Evenals de ambities en mogelijkheden van onze leerlingen (moeilijk lerend of vmbo-niveau) verschilt ook hun ontwikkelingsperspectief. Daarom krijgt iedere leerling een onderwijsprogramma dat gericht is op persoonlijke groei en het eigen toekomstperspectief.
 
De school heeft twee afdelingen: de Praktijk-afdeling en de Vmbo-afdeling. De leerlingen binnen de Praktijk-afdeling volgen het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht. De uitstroombestemming is werk, meestal betreft het werk met ondersteuning. Sommige leerlingen stromen door naar de Entree-opleiding binnen de school of bij een ROC.
 
De Vmbo-afdeling biedt binnen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs onderwijs op vmbo-basis en vmbo-kaderniveau (profiel Economie & Ondernemen). Ook vmbo-theoretische leerweg wordt aangeboden. 
Leerlingen voor wie dit meer passend is, kunnen binnen de school de Entree-opleiding volgen en afsluiten met een diploma. De school realiseert dit traject in samenwerking met ROC Mondriaan. Met het vmbo- of Entree-diploma op zak, stromen de  leerlingen door naar het mbo of naar werk.

We nodigen u uit om hier ons schoolgebouw te verkennen; Volg de pijlen...