Welkom bij Pleysier College Oosterbeek

Pleysier College Oosterbeek verzorgt speciaal (voortgezet) onderwijs voor ongeveer 170 leerlingen van 12 tot en met 20 jaar. We bieden zoveel mogelijk onderwijs op maat en bouwen samen met jongeren aan hun toekomst.


De ambities en mogelijkheden van onze leerlingen variëren en daarmee verschilt ook ieders ontwikkelingsperspectief. Daarom krijgt iedere leerling een onderwijsprogramma dat gericht is op persoonlijke groei en het eigen toekomstperspectief. Wij bieden een veilig leerklimaat met veel structuur. We werken met kleine klassen. Daardoor hebben docenten meer contact met elke leerling en is er meer aandacht voor het leer- en ontwikkelingsproces.


Twee afdelingen
De school heeft twee afdelingen: de praktijk-afdeling en de vmbo-afdeling. De leerlingen binnen de praktijk-afdeling stromen uit naar werk, meestal in combinatie met ondersteuning. Sommige leerlingen stromen door naar de entree-opleiding binnen de school of naar een ROC.


De vmbo-afdeling biedt onderwijs op vmbo-basisniveau, vmbo-kaderniveau en vmbo-theoretische leerweg (profiel Economie & Ondernemen). Voor een goed en compleet vmbo-examenprogramma werken we samen met het St. Paul College en ROC Mondriaan.


Onze visie op het onderwijs gaat uit van de mogelijkheden van onze leerlingen: ‘Iedere jongere zijn eigen toekomst’. Samen met de leerling stippelen we een realistische leerloopbaan uit. We nemen de leerling serieus in wat hij of zij wil en kijken steeds met hem of haar naar successen en ontwikkelmogelijkheden.

We nodigen u uit om hier ons schoolgebouw te verkennen; Volg de pijlen...

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>