Welkom bij Pleysier College Zefier

Het Pleysier College Zefier biedt onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar. Het leerniveau varieert van VMBO basis tot en met VWO. De meeste leerlingen zijn in behandeling of komen daarvoor in aanmerking bij Youz, een instelling voor geestelijke jeugdgezondheidszorg in Den Haag en omstreken. Jongeren die deelnemen aan het schoolfobieprogramma bij Youz volgen eveneens onderwijs op Pleysier College Zefier. 


Uitgangspunt is dat in het onderwijsprogramma rekening gehouden wordt met het volgen van een behandelprogramma en/of het hebben van een geïndiceerde zorgvraag. We streven naar een geïntegreerd aanbod van behandeling en school vanuit de visie één kind, één plan met als doel het realiseren van een onderwijs-zorgaanbod dat gericht is op de mogelijkheden van de leerling en dat is afgestemd op het uitstroomprofiel van de leerling.
 
Het onderwijsprogramma richt zich op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij en het ontdekken van sterke/minder sterke kanten in relatie tot het functioneren en leren in een schoolse setting. Er is aandacht voor het verminderen en/of wegwerken van hiaten in kennis en vaardigheden, die door een stagnerende schoolloopbaan zijn ontstaan.

Voor een indruk, kunt u hieronder rond en binnen ons schoolgebouw wandelen...

Contact

Pleysier College
Zefier


Dr. Van Welylaan 4
2566 ER Den Haag
T 070 - 3129050
E

Nieuws

Schoolfeest

Traditiegetrouw organiseren wij samen met de leerlingenraad het schoolfeest. De voorgaande edities waren een groot succes.Vrijdag 17 april 2020  zal…  >> 

Data examens 2020 bekend

Animatie Koersplan

In twee minuten vertelt deze animatie u welke gezamenlijke koers de scholen van Pleysier College de komende jaren volgen. Lees meer…  >>