Welkom bij Pleysier College Zefier

Het Pleysier College Zefier biedt onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 20 jaar. Het leerniveau varieert van VMBO basis tot en met VWO. De meeste leerlingen zijn in behandeling of komen daarvoor in aanmerking bij Youz, instelling voor geestelijke jeugdgezondheidszorg in Den Haag en omstreken. Jongeren die deelnemen aan een angstprogramma (schoolfobie) bij Youz volgen eveneens onderwijs op Pleysier College Zefier. 


Ons uitgangspunt is dat we in het onderwijsprogramma rekening houden met het volgen van een behandelprogramma en/of het hebben van een geïndiceerde zorgvraag. We streven naar een geïntegreerd aanbod van behandeling en school vanuit onze visie: ‘Iedere jongere zijn eigen toekomst’. Ons onderwijs-zorgaanbod is zoveel mogelijk maatwerk, gericht op de mogelijkheden van de leerling en afgestemd op het uitstroomprofiel.


Ons onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma richt zich op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. Leerlingen leren hun sterke en minder sterke kanten te ontdekken. Er is aandacht voor het verminderen en/of wegwerken van hiaten in kennis en vaardigheden, die door een stagnerende schoolloopbaan zijn ontstaan.


De verblijfsduur van leerlingen op onze school is relatief kort omdat zij in principe onderwijs volgen voor de duur van hun behandeling. In overleg met Youz wordt bekeken in hoeverre een leerling die in behandeling is, in staat is onderwijs te volgen. Als gevolg van de veelal relatief korte verblijfsduur is Pleysier College Zefier vooral een “schakelschool” tussen de school van herkomst en de uitstroombestemming. Na beëindiging van de behandeling worden de leerlingen geschakeld naar een passend vervolgtraject.

Voor een indruk, kunt u hieronder rond en binnen ons schoolgebouw wandelen...

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>