Welkom bij Pleysier College Westerbeek

Pleysier College Westerbeek biedt onderwijs en begeleiding aan ongeveer 280 leerlingen van 12 tot 21 jaar. We verzorgen onderwijs op het niveau van mavo, havo en vwo. Ons uitgangspunt is dat het onderwijs aansluit op de onderwijsbehoeftes van de leerling: iedere jongere moet kunnen bouwen aan zijn eigen toekomst.


Wij geven daarom zoveel mogelijk onderwijs vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen. Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld waarin we onder andere het te bereiken eindniveau en de uitstroombestemming opnemen. Al onze leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring. 


Op onze veilige en gestructureerde school kunnen jongeren hun sterke kanten ontdekken en hun didactische en sociale capaciteiten ontwikkelen. Onze onderwijsvisie is: ‘Iedere jongere zijn eigen toekomst’. We streven naar meer zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, eigenaarschap en een realistisch toekomstbeeld bij onze leerlingen. Er wordt op school veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden, het voor- en nabespreken van situaties en het leren omgaan met teleurstelling en frustraties.


Als onze leerlingen eenmaal zover zijn, helpen wij ze om een passend vervolgtraject te kiezen. De meeste leerlingen van het Pleysier College Westerbeek stromen uit richting vervolgonderwijs. Door doelgericht uitstroombeleid streven wij naar een goede aansluiting op vervolgonderwijs op een ROC, HBO of universiteit.


Brugklassen op een andere locatie

Om de toestroom van nieuwe leerlingen goed op te kunnen vangen, beschikt onze school met ingang van schooljaar 2018-2019, over een dislocatie in Den Haag: Kootwijkstraat 35. Het schoolgebouw aan de Kootwijkstraat is specifiek ingericht voor de leerlingen van de brugklassen.

Bezoek hieronder virtueel ons gebouw aan de Asmansweg en Kootwijkstraat. 

Nieuws

Open dag

Op vrijdag 13 januari 2023 vindt de jaarlijkse open dag plaats van Pleysier College Westerbeek. Onze beide locaties zijn deze dag…  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school  >> 

Werken in het voortgezet speciaal onderwijs?

Dat is niet zomaar een stap, maar een bewuste keuze. Een keuze om jongeren die vaak langs de zijlijn staan, tóch…  >>