Leren met Pleysier College Westerbeek

Het Pleysier College Westerbeek biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 12 t/m 19 jaar met een gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek. Alle leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring op basis van hun specifieke ondersteuningsbehoefte. De school biedt diplomagericht onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau.

Het onderwijsprogramma wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van het individu.
 
Op onze veilige en gestructureerde school kunnen leerlingen hun sterke kanten ontdekken en hun didactische en sociale capaciteiten ontwikkelen. We streven ernaar dat de scholieren het dagelijks leven beter gaan begrijpen en gelukkige deelnemers van onze maatschappij worden.

Als onze leerlingen eenmaal zover zijn, helpen wij ze om een adequaat vervolgtraject te kiezen. Pleysier College Westerbeek kent in hoofdzaak de uitstroommogelijkheid richting vervolgonderwijs. Door doelgericht uitstroombeleid streven wij naar een warme aansluiting met het ROC, het HBO of met een Universiteit.

Wees welkom om ons schoolgebouw hieronder virtueel te bezoeken... 

contact

Pleysier College
Westerbeek


Asmansweg 16
2571 BK Den Haag
T 070 - 3150050 
E


Bereikbaarheidstips

Nieuws

Open dag

Op vrijdag 19 januari aanstaande opent Pleysier College Westerbeek de deuren voor nieuwe leerlingen en hun ouders. Geïnteresseerden zijn welkom van…  >> 

Nieuwsbrief december 2017

Met weer een vakantie voor de boeg is hier de nieuwsbrief van december 2017. Het team PC Westerbeek wenst u allen…  >> 

De nieuwsbrief van oktober

Na een drukke eerste lesperiode, is het tijd voor de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wij zien onze leerlingen na een…  >>