Welkom bij het Pleysier College!

Wij verzorgen Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso cluster vier) aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar in de regio Haaglanden. Onze leerlingen hebben een gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek en dagen ons elke dag uit het beste uit onszelf te halen.


Iedere jongere zijn eigen toekomst

Onze school draagt de naam van juffrouw Pleysier. Zij was er als sociaal-psychiatrisch werkster in de jaren ‘30 al van overtuigd dat ook jongeren met fysieke problemen of gedragsstoornissen goed onderwijs moesten krijgen en trok zich het lot van deze jongeren aan. Ze richtte in haar huis in de Perponcherstraat in Den Haag een klas op waar lager onderwijs werd gegeven, later werd dit uitgebreid met middelbaar onderwijs.

Ons onderwijs
In navolging van juf Pleysier is onze onderwijsvisie: ‘Iedere jongere zijn eigen toekomst’. Elke leerling is anders en maakt zijn eigen ontwikkeling door. Op het Pleysier College bieden we zoveel mogelijk onderwijs op maat aan en bepalen we samen met leerlingen en ouders realistische doelen. We richten ons daarbij op vier thema’s. Samen met onze leerlingen werken we aan:


  • Zelfvertrouwen
  • Eigenaarschap
  • Zelfredzaamheid 
  • Een realistisch toekomstbeeld

Onze leerlingen hebben vaak de nodige tegenslagen in hun leven gehad. Daarom is het extra belangrijk dat ze hun eigen doelen leren stellen en samen met ons een plan maken om deze te bereiken. Wij zorgen dat ze in staat zijn om van toekomstige tegenslagen te leren. Niet alleen op onze scholen, maar ook tijdens hun verdere school- en arbeidscarrière.


Lees meer over ons onderwijs


Onze medewerkers

Al onze medewerkers hebben hart voor speciale leerlingen en staan stevig in hun schoenen. Ze gaan elke dag de uitdaging aan om het beste uit zichzelf en de leerlingen te halen en werken niet alleen aan de ontwikkeling van de leerlingen maar ook aan die van zichzelf.


Wij zoeken geregeld speciale collega's... Ben jij ook heel speciaal? Kijk dan naar onze vacatures en kom kennismaken met werken in ons vso!

Onze scholen

Onze vijf scholen hebben elk een eigen leerlingpopulatie en werkwijze. Maar er is een rode draad:
 

  • We bieden een duidelijke structuur in aanbod en dagritme.
  • We werken met ontwikkelingsperspectieven en geven les in kleine groepen.
  • Het lesaanbod is zoveel mogelijk maatwerk, gericht op zowel de cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.
  • We bieden leerlingen de mogelijkheid om - onder meer door middel van stages - praktijkervaring op te doen.
  • Onze leerlingen stromen uit naar diverse vormen van vervolgonderwijs (vo, mbo, hbo en wo) of arbeid.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>