Welkom bij ons VSO!

Het Pleysier College verzorgt voortgezet speciaal onderwijs aan  leerlingen van 12 tot en met 20 jaar in de regio Haaglanden. Ons onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele leerling: Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor jongeren met een  gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek.

(VSO Cluster vier)


Om bij het Pleysier College voortgezet speciaal onderwijs (vso) te kunnen volgen, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Dit zegt echter nog niets specifieks over de sterke en minder sterke punten van de leerlingen. Elke leerling is anders, dus is onderwijs op maat zeer belangrijk voor de ontwikkeling. Daarom heeft het Pleysier College een breed scala aan onderwijs- en uitstroommogelijkheden.


De doelgroep en werkwijze verschillen per Pleysier College. Maar er zijn rode draden: alle scholen hanteren een orthopedagogische en orthodidactische benadering, ze hebben een duidelijke structuur in aanbod en dagritme, werken met ontwikkelingsperspectieven, geven les in kleine groepen, het lesaanbod wordt zo veel mogelijk afgestemd op de leerlingen en is gericht op zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar de ontwikkeling van onze leerlingen stopt niet na onderwijs aan het Pleysier College. Onze leerlingen stromen uit naar diverse vormen van onderwijs (vo, mbo, hbo en wo) of arbeid. 

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Algemene Contactinfo


vCard

Nieuws

Landelijke stakingsdag

Donderdag 5 oktober is uitgeroepen tot landelijke stakingsdag voor het Primair Onderwijs, waaronder het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Om goed onderwijs te…  >> 

Prinsjesdag

Derde dinsdag van september zijn zal onze leerlingen vrij in verband met Prinsjesdag  >> 

Verken een school online

Belangstellenden kunnen een virtuele wandeling maken rond en in onze schoolgebouwen. Iedereen is welkom en heeft de optie om elk van…  >>