Welkom bij ons VSO!

Het Pleysier College verzorgt voortgezet speciaal onderwijs aan  leerlingen van 12 tot en met 20 jaar in de regio Haaglanden. Ons onderwijs is scherp afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de individuele leerling: Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor jongeren met een  gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek.

(VSO Cluster vier)


Om bij het Pleysier College voortgezet speciaal onderwijs (vso) te kunnen volgen, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Dit zegt echter nog niets specifieks over de sterke en minder sterke punten van de leerlingen. Elke leerling is anders, dus is onderwijs op maat zeer belangrijk voor de ontwikkeling. Daarom heeft het Pleysier College een breed scala aan onderwijs- en uitstroommogelijkheden.


De doelgroep en werkwijze verschillen per vso-school van het Pleysier College. Maar er zijn rode draden: alle scholen hanteren een orthopedagogische en orthodidactische benadering, ze hebben een duidelijke structuur in aanbod en dagritme, werken met ontwikkelingsperspectieven, geven les in kleine groepen, het lesaanbod wordt zo veel mogelijk afgestemd op de leerlingen en is gericht op zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar de ontwikkeling van onze leerlingen stopt niet na onderwijs aan het Pleysier College. Onze leerlingen stromen uit naar diverse vormen van onderwijs (vo, mbo, hbo en wo) of arbeid. 

Net even anders

Er zijn ook andere scholen in de regio Haaglanden die (voortgezet) speciaal onderwijs aanbieden voor leerlingen van 4 /m 20 jaar. 
Op de website 'net even anders' vindt u een totaal overzicht van deze scholen; Voor alle leerlingen die gewoon 'anders' en/of 'speciaal' zijn. 
Per school ziet u waar die zit, welk onderwijs deze biedt en hoe u met de school in contact kunt komen.
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Algemene Contactinfo


vCard

Nieuws

Verken een school online

Belangstellenden kunnen een virtuele wandeling maken rond en in onze schoolgebouwen. Iedereen is welkom en heeft de optie om elk van…  >> 

IMPACT stopt

IMPACT ambulante dienstverlening is vanaf heden niet meer actief/operationeel, dus beperkt bereikbaar. De afdeling wordt per 1 augustus definitief opgeheven. Tot…  >> 

Bestuursbureau

Deze zomer krijgt het Pleysier College een 'Bestuursbureau'. Medewerkers van dit Bestuursbureau ondersteunen het bestuur en de directies  bij hun taakuitvoering.…  >>