Welkom bij Pleysier College Delft

Pleysier College Delft biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 12 tot 20 jaar. 

Onze school heeft plaats voor ongeveer 80 leerlingen. Kenmerkend voor de school is een grote diversiteit aan leerlingen. De oorzaak hiervan is dat er één VSO cluster 4 school in Delft is en wij het principe hanteren dat zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen. 


Op onze school volgen de leerlingen leerroutes binnen het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. In concrete afspraken en doelen, vastgelegd in een werkplan, wordt beschreven hoe we toewerken naar de uitstroombestemming. In perioden van 12 weken wordt de voortgang van de leerlingen gemonitord en met de leerling en ouders besproken. Onze school biedt onderwijs aan op het niveau van vmbo basis, vmbo kader en vmbo theoretische leerweg.  

Belangstellenden kunnen ons schoolgebouw hier virtueel verkennen...

  • pc delft
  • mees20150409 3865 compact
  • mees20150409 3946 compact
  • mees20150409 3876 compact
  • mees20150409 3954 compact
  • mees20150409 3970 compact
  • mees20150409 4007 compact
  • mees20150409 4016 compact
  • delft j j slauerhofflaan
  • mees20150409 4046 compact
contact

Pleysier College
Delft


J.J. Slauerhofflaan 275

2624 JZ Delft
T 015 - 2577431
E