Pleysier College Zefier

Onze leerlingen stromen in vanuit het regulier en speciaal basisonderwijs en vanuit het regulier en speciaal voortgezet onderwijs. Het specifieke karakter van Pleysier College Zefier wordt gekenmerkt door de samenwerking met De Jutters, een instelling voor geestelijke jeugdgezondheidszorg in Den Haag en omstreken.

Pleysier College Zefier is vooral een "schakelschool" tussen de stamschool en de uitstroombestemming. Onze leerlingen volgen doorgaans slechts onderwijs op de Zefier voor de duur van hun behandeling bij De Jutters. De gemiddelde verblijfsduur (behandeltijd) bedraagt acht maanden. Tevens kent de Zefier een schoolfobische doelgroep.
Zij staan onder begeleiding van het Schoolfobie programma van de Jutters.


In overleg met de Jutters wordt bezien in hoeverre een leerling die in behandeling is, in staat is onderwijs te volgen. De behandelaar bepaalt de belastbaarheid van de leerling en daarmee het aantal lesuren per week per leerling. Deze keuze wordt door de behandelaar schriftelijk vastgelegd.


Na beëindiging van de behandeling worden de leerlingen geschakeld naar een passend vervolgtraject. In een zogenaamd ontwikkelperspectief plan wordt de uitstroombestemming vastgelegd.
 
Pleysier College Zefier biedt het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs aan.
 
Op basis van het ontwikkelperspectief plan wordt een leerling in een uitstroomprofiel geplaatst. Binnen dit profiel krijgt elke leerling een onderwijsprogramma dat voldoet aan de wettelijke criteria en aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. In concrete afspraken en doelen, vastgelegd in een individueel begeleidingsplan en onderwijsplan, wordt beschreven hoe toegewerkt wordt naar de uitstroombestemming. In perioden van twaalf weken wordt de voortgang van de leerling gemonitord en met hem/haar en de ouders/verzorgers besproken.
 
Directeur: Nathalie Pravda
Contact

Pleysier College
Zefier


Dr. Van Welylaan 4
2566 ER Den Haag
T 070 - 3129050
E

Nieuws

Start schooljaar

De zomervakantie is voorbij en we starten het schooljaar 2018-2019 met veel enthousiasme. We heten alle nieuwe leerlingen van harte welkom!…  >> 

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn over het algemeen…  >> 

Petitie IJzersterke leraren!

IJzersterke leraren in het speciaal onderwijs mogen geen uitstervend ras worden. Speciaal onderwijs is keihard nodig. Leerlingen met ingewikkelde problemen komen…  >>