Pleysier College Zefier

Onze leerlingen stromen in vanuit het regulier en speciaal basisonderwijs en vanuit het regulier en speciaal voortgezet onderwijs. Het specifieke karakter van Pleysier College Zefier wordt gekenmerkt door de samenwerking met Youz, een instelling voor geestelijke jeugdgezondheidszorg in Den Haag en omstreken.

Pleysier College Zefier is vooral een "schakelschool" tussen de stamschool en de uitstroombestemming. Onze leerlingen volgen doorgaans slechts onderwijs op de Zefier voor de duur van hun behandeling bij Youz. De gemiddelde verblijfsduur (behandeltijd) bedraagt acht maanden. Tevens kent de Zefier een schoolfobische doelgroep.
Zij staan onder begeleiding van het Schoolfobie programma van Youz.


In overleg met Youz wordt bezien in hoeverre een leerling die in behandeling is, in staat is onderwijs te volgen. De behandelaar bepaalt de belastbaarheid van de leerling en daarmee het aantal lesuren per week per leerling. Deze keuze wordt door de behandelaar schriftelijk vastgelegd.


Na beëindiging van de behandeling worden de leerlingen geschakeld naar een passend vervolgtraject. In een zogenaamd ontwikkelperspectief plan wordt de uitstroombestemming vastgelegd.
 
Pleysier College Zefier biedt het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs aan.
 
Op basis van het ontwikkelperspectief plan wordt een leerling in een uitstroomprofiel geplaatst. Binnen dit profiel krijgt elke leerling een onderwijsprogramma dat voldoet aan de wettelijke criteria en aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. In concrete afspraken en doelen, vastgelegd in een individueel begeleidingsplan en onderwijsplan, wordt beschreven hoe toegewerkt wordt naar de uitstroombestemming. In perioden van twaalf weken wordt de voortgang van de leerling gemonitord en met hem/haar en de ouders/verzorgers besproken.
 
Directeur: Nathalie Pravda
Contact

Pleysier College
Zefier


Dr. Van Welylaan 4
2566 ER Den Haag
T 070 - 3129050
E

Nieuws

VSO Staatsexamen

Leerlingen in het VSO krijgen tot januari vier kansen om een Mavo, Havo of Vwo diploma te behalen.   Op 16…  >> 

Scholen blijven gesloten

Dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 28 april gesloten zullen zijn. Uiteraard zijn de…  >> 

Gebouwen gesloten

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van het kabinet van 23 maart j.l. heeft het bestuur besloten om nu de schoolgebouwen en…  >>