Voor leerlingen

Leerniveaus, ambities en mogelijkheden van de leerlingen variëren en daarmee ook hun ontwikkelingsperspectief en het daar aan gekoppelde onderwijsprogramma.

Zie hiernaast voor de elektronische leeromgeving Mijn Pleysier en voor andere leerlingzaken.