Verlofregeling

Soms zijn er omstandigheden dat extra verlof nodig is. U kunt dit aanvragen volgens onderstaande regels.

Extra verlof mag alleen worden toegekend als sprake is van:

 

  • Religieuze feestdagen
  • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden of begrafenis van bloedverwanten of hun partners, huwelijk van familie (1e, 2e en 3e graad), verhuizing naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding
  • Aard van het beroep van (één van) de ouders waardoor het in een heel schooljaar niet mogelijk is minimaal 1 keer per jaar 2 weken aaneengesloten met het gehele gezin op vakantie te gaan.

Er mag geen extra verlof worden toegekend in verband met: goedkopere vakanties, door anderen betaalde vakantie(s), ophalen van familieleden, midweek- of weekeinde-vakanties, al jaren niet op vakantie geweest, reeds ticket gekocht of reservering gedaan, meereizen met anderen, reeds een ander kind vrij, “vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven”. (Deze redenen worden ‘luxe-verzuim’ genoemd.)

 

Aanvragen extra verlof

Vraag extra verlof ruim op tijd (meerdere weken) voor het verlof aan.

Gebruik hiervoor het speciale aanvraagformulier (ook bij onze administratie verkrijgbaar) en lever dit in bij de directeur of afdeling Leerplicht van uw gemeente. Zorg ervoor dat de omstandigheden waarom u verlof aanvraagt duidelijk zijn uitgelegd.

 

Negatieve beslissing verlofaanvraag

Wanneer de leerling ondanks een negatieve beslissing toch gebruik maakt van het gevraagde verlof, is school verplicht hiervan een melding te doen bij leerplicht. Tegen ouders, die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

 

Religieuze feestdagen

Leerlingen hebben recht op verlof voor religieuze feestdagen behorende bij de uitoefening van hun geloof.

Dit verlof hoeft niet te worden aangevraagd, maar wel gemeld.

 

Meld afwezigheid door reliqieuze feestdagen minimaal 2 dagen voor de feestdag bij de coördinator door middel van het 'verlofformulier religieuze feestdagen’ (bijlage B van het aanvraagformulier voor verlof).

 

Leerlingen mogen maximaal 2 dagen thuisblijven, afhankelijk van de feestdag. Wanneer de afwezigheid niet wordt gemeld, wordt de afwezigheid als ongeoorloofd genoteerd.

Nieuws

Open dag Pleysier College Zoetermeer 14 maart 14.00 uur tot 16.00 uur

Op dinsdag 14 maart is de open dag op Pleysier College Zoetermeer van 14.00 uur tot 16.00 uur. Je bent van…  >> 

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >>