Leerlingenraad

De leerlingen voor de leerlingenraad worden aan het begin van het nieuwe schooljaar gekozen door de leerlingen.
 

De raad vergadert 3 tot 7 keer per schooljaar om ideeën en suggesties van medeleerlingen bespreekbaar te maken bij docenten/mentoren en directie. Er is altijd een personeelslid ter ondersteuning bij aanwezig.

 
 

Nieuws

Open dag Pleysier College Zoetermeer 14 maart 14.00 uur tot 16.00 uur

Op dinsdag 14 maart is de open dag op Pleysier College Zoetermeer van 14.00 uur tot 16.00 uur. Je bent van…  >> 

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >>