Leerlingenraad

De leerlingen voor de leerlingenraad worden aan het begin van het nieuwe schooljaar gekozen door de leerlingen.
 

De raad vergadert 3 tot 7 keer per schooljaar om ideeën en suggesties van medeleerlingen bespreekbaar te maken bij docenten/mentoren en directie. Er is altijd een personeelslid ter ondersteuning bij aanwezig.

 
 

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>