Uitstroomprofielen

Het onderwijsaanbod binnen onze school is gebaseerd op uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

Profiel vervolgonderwijs

Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden geacht in staat te zijn een diploma voortgezet onderwijs te behalen of een diploma op niveau MBO 1.

Het onderwijs is inhoudelijk geënt op het reguliere onderwijs, zowel in de onderbouw (kerndoelen) als in de bovenbouw (examenprogramma’s). Het behalen van een examen behoort tot de mogelijkheid.

Daarnaast is het gericht op een succesvolle doorstroom, zo mogelijk naar vervolgonderwijs (mbo) of, in enkele gevallen, op terugstroom naar het reguliere onderwijs.

In- en uitstroom

Instromen kan als de leerling bij het Pleysier College is ingeschreven. Om ingeschreven te kunnen worden moet een leerling voldoen aan de plaatsingscriteria. Het kan helaas voorkomen dat een leerling wel kan worden ingeschreven als leerling van het Pleysier College maar toch niet meteen kan starten op school. Dit kan  bijvoorbeeld gebeuren als de school qua capaciteit op het moment van inschrijven al helemaal vol zit.   

Leerlingen die de school verlaten kunnen uitstromen naar:

1. Een vorm van vervolgonderwijs waar de mogelijkheid bestaat alsnog een diploma en/of startkwalificatie te behalen. Dit kan door middel van een interne schakeling naar een van onze andere scholen, plaatsing in het voortgezet onderwijs of ROC.


2. Een vorm van arbeid of arbeidsvoorziening door middel van stage-werk-trajecten omdat het behalen van een startkwalificatie niet tot de mogelijkheden behoort.


3. Andere projecten/vormen van hulpverlening.

Bij uitstroom wordt een leerling nog gedurende een jaar actief gevolgd.

Nieuws

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school. Wil je meer weten over werken in het vso stuur dan een mail…  >>