Veiligheid

Veiligheid op school is voor het Pleysier College in Zoetermeer

een onderwerp dat elk jaar weer hoog op de agenda staat.

Natuurlijk waren we blij dat wij in 2013 het certificaat Veilige School

van Halt mochten ontvangen.

Maar we zitten niet stil
 

Elk jaar houden wij ons eigen onderzoek door middel van de zelfontwikkelde ‘Veiligheidsthermometer’. Met deze tool kunnen wij op leerlingniveau, klasniveau en schoolniveau inzichtelijk krijgen hoe het op onze school gesteld is met de veiligheid. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod.


Wie en wat ik mag zijn
De school en de omgeving
Het schoolbeleid
De sfeer in de klas
Ruzie en pesten
Het schoolpersoneel
Kwalijke zaken
Discriminatie
Mijn eigen gedrag

 

De veiligheidsthermometer van november 2014 treft u hier aan.

contact

Pleysier College
Zoetermeer


Schansbos 1
2716 GV Zoetermeer
T 079 - 3437961
E