Veiligheid

Veiligheid op school is voor het Pleysier College in Zoetermeer

een onderwerp dat elk jaar weer hoog op de agenda staat.

Natuurlijk waren we blij dat wij in 2020 opnieuw het certificaat Veilige School

van Halt mochten ontvangen.

Maar we zitten niet stil
 

Adequaat  leren, lukt alleen als leerlingen zich veilig voelen. Daarom is veiligheid voor het Pleysier College Zoetermeer een onderwerp dat doorlopend aandacht krijgt.
 
Elk jaar wordt aan leerlingen en medewerkers gevraagd hoe zij de veiligheid in school ervaren. Wij doen dit met een landelijk instrument (de veiligheidsmonitor). De uitslag van deze jaarlijkse meting laat zien dat onze school als veilig wordt ervaren.
 
Om de veiligheid optimaal te houden, wordt het onderwerp regelmatig besproken in het team. Wij hebben een gedragscode), waarin staat omschreven hoe wij willen dat we met elkaar omgaan. 
 
Er is een veiligheidscoördinator die de hele dag beschikbaar is om onrust in de school op te pakken en samen met de leerlingen te zoeken naar oplossingen. Ook biedt hij een plek waar een leerling even tot rust kan komen. Deze coördinator heeft een centrale rol in de school en de leerlingen weten hem goed te vinden.
 
In de pauzes is er toezicht en de leerlingen blijven op het schoolterrein. Leerlingen voor wie de pauze te druk is, kunnen terecht in een stiltelokaal.
Sommige leerlingen voelen zich wel eens gepest. Als medewerkers zien wij dat dit meestal gaat om elkaar niet goed begrijpen. Omdat wij het gevoel dat bij de leerlingen leeft serieus nemen, hebben wij een anti-pestbeleid en een anti-pestcoördinator.
    • cert veilige school

Nieuws

Open dag Pleysier College Zoetermeer 14 maart 14.00 uur tot 16.00 uur

Op dinsdag 14 maart is de open dag op Pleysier College Zoetermeer van 14.00 uur tot 16.00 uur. Je bent van…  >> 

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >>