Veiligheid

Veiligheid op school is voor het Pleysier College in Zoetermeer

een onderwerp dat elk jaar weer hoog op de agenda staat.

Natuurlijk waren we blij dat wij in 2020 opnieuw het certificaat Veilige School

van Halt mochten ontvangen.

Maar we zitten niet stil
 

Adequaat  leren, lukt alleen als leerlingen zich veilig voelen. Daarom is veiligheid voor het Pleysier College Zoetermeer een onderwerp dat doorlopend aandacht krijgt.
 
Elk jaar wordt aan leerlingen en medewerkers gevraagd hoe zij de veiligheid in school ervaren. Wij doen dit met een landelijk instrument (de veiligheidsmonitor). De uitslag van deze jaarlijkse meting laat zien dat onze school als veilig wordt ervaren.
 
Om de veiligheid optimaal te houden, wordt het onderwerp regelmatig besproken in het team. Wij hebben een gedragscode), waarin staat omschreven hoe wij willen dat we met elkaar omgaan. 
 
Er is een veiligheidscoördinator die de hele dag beschikbaar is om onrust in de school op te pakken en samen met de leerlingen te zoeken naar oplossingen. Ook biedt hij een plek waar een leerling even tot rust kan komen. Deze coördinator heeft een centrale rol in de school en de leerlingen weten hem goed te vinden.
 
In de pauzes is er toezicht en de leerlingen blijven op het schoolterrein. Leerlingen voor wie de pauze te druk is, kunnen terecht in een stiltelokaal.
Sommige leerlingen voelen zich wel eens gepest. Als medewerkers zien wij dat dit meestal gaat om elkaar niet goed begrijpen. Omdat wij het gevoel dat bij de leerlingen leeft serieus nemen, hebben wij een anti-pestbeleid en een anti-pestcoördinator.
    • cert veilige school

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>