Medezeggenschap

Personeel en ouders van leerlingen van het Pleysier College kunnen invloed uitoefenen op een aantal beleidsmatige zaken van de school via de Medezeggenschapsraad (MR).

 
Als gelijkwaardige gesprekspartner van het College van Bestuur heeft de MR op een aantal terreinen advies- dan wel instemmingsrecht, zoals regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, het schoolplan, en andere zaken zoals omschreven in de Wet Medezeggenschap Scholen. Tevens is de MR een waardevolle bron van informatie voor de Raad van Toezicht. Individuele zaken worden niet door de MR behandeld. Zie hier voor nadere informatie.
 
De medezeggenschap is voor een groot deel op niveau van de werkeenheid gelegd middels de inrichting van deelraden. Ook het Pleysier College Zoetermeer kent een deelraad. De deelraad werkt samen met de MR. De deelraad vertegenwoordigt ouders, leerlingen en personeel. Hierdoor staat de medezeggenschap dichter bij de werkvloer. De DR treedt op als gelijkwaardige gesprekspartner van de locatie directie.

Nieuws

Open dag Pleysier College Zoetermeer 14 maart 14.00 uur tot 16.00 uur

Op dinsdag 14 maart is de open dag op Pleysier College Zoetermeer van 14.00 uur tot 16.00 uur. Je bent van…  >> 

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >>