Oudercontacten

Elke leerling op Pleysier College Zefier krijgt een coach toegewezen. Deze coach heeft twee wekelijks een gesprek met uw zoon/dochter.
 
De coach onderhoudt ook contact met alle betrokkenen. Denk hierbij aan Youz, gedragswetenschapper en u als ouder/verzorger.
 
Als school vinden we het belangrijk dat u betrokken bent bij en op de hoogte blijft van de voortgang van uw kind. U zult dan ook regelmatig worden uitgenodigd voor een (voortgangs)gesprek. De basis voor deze gesprekken is het Ontwikkelings Perspectief Plan. Dit plan stellen we, uiterlijk zes weken na de start van uw kind op school, op. 
 
Na afloop van deze zes weken ontvangt u een uitnodiging om dit plan op school te bespreken. Vervolgens wordt u elke twaalf weken uitgenodigd voor een gesprek om de voortgang van uw kind op school te bespreken.
 
Uiteraard kunt u indien nodig tussentijds contact opnemen met de coach van uw kind. Bij de intake op De Zefier wordt u voorgesteld aan de coach. Hij/zij zal u dan ook het emailadres en zijn/haar werkdagen doorgeven.

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>