Voor ouders

Uw kind leert op het Pleysier College Zefier.

Hiernaast vindt u specifieke informatie over het ontwikkelingsperspectief, ons aanbod en andere belangwekkende zaken voor ouders, zoals ons verzuimprotocol en meldcode huiselijk geweld.

  • Foto Zefier
  • Foto Zefier
  • Foto Zefier
  • Foto Zefier
  • Foto Zefier
Contact

Pleysier College
Zefier


Dr. Van Welylaan 4
2566 ER Den Haag
T 070 - 3129050
E

  • Corona preventie handen wassen
  • Corona preventie neus snuiten
  • Corona preventie hoesten
  • elleboog
  • afstand

Nieuws

Scholen blijven gesloten

Dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 28 april gesloten zullen zijn. Uiteraard zijn de…  >> 

Gebouwen gesloten

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van het kabinet van 23 maart j.l. heeft het bestuur besloten om nu de schoolgebouwen en…  >> 

Meeste leerlingen thuis...

5 maart j.l. is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland van maandag 16 maart tot maandag 6 april dicht moeten. Daarom…  >>