Werkwijze

We streven naar een geïntegreerd aanbod behandeling-school, zorgvraag- school vanuit de visie "één kind, één plan" met als doel het realiseren van een zo optimaal mogelijk onderwijs-zorgaanbod, gericht op de mogelijkheden van de leerling, waarbij het onderwijsaanbod is afgestemd op het uitstroomprofiel van de leerling.


Het onderwijsprogramma richt zich op het aanleren van vaardigheden welke nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij en het ontdekken van sterke/minder sterke kanten in relatie tot leren en het kunnen functioneren in een schoolse setting. Er is aandacht voor het verminderen en/of wegwerken van hiaten in de leerstof, welke kunnen zijn ontstaan doordat de schoolloopbaan voor kortere of langere tijd gestagneerd is (geweest).
 
Leerlingen worden geplaatst in de klas passend bij hun uitstroomprofiel. 
Kortdurende IVIO-trajecten waarbij de leerlingen op verschillende niveaus certificaten kunnen behalen, behoren tot de mogelijkheden. Leerlingen die vergevorderd zijn met hun behandeling kunnen, indien dit past binnen de richtlijnen van de behandeling, voor een beperkt aantal vakken op VMBO-TL, HAVO en VWO niveau deelcertificaten behalen door deelname aan staatsexamens. Tevens biedt het Pleysier College Zefier leerwerk/stagetrajecten aan.
 

Doelgroep

De Zefier biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 12 t/m 19 jaar. Het leerniveau varieert van VMBO Basis tot en met VWO. 

De Zefier biedt onderwijs aan leerlingen met een Jeugdzorg indicatie en/of Cluster-4 indicatie. Ook jongeren die deelnemen aan het schoolfobie-programma ontvangen begeleiding en onderwijs op deze locatie. 

 

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>