Veiligheid

Het Pleysier College heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Voor alle locaties geldt dat er meerdere medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Voor Pleysier College Zefier geldt dat onze bedrijfshulpverleners samenwerken en oefenen met de bedrijfshulpverleners van Youz omdat we in één gebouw zijn gehuisvest. 

 
Het Pleysier College heeft een veiligheidscoördinator in dienst die de locaties regelmatig bezoekt. Hij ondersteunt de locaties de scholen zo veilig mogelijk te houden en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen hieromtrent.
 
De gemeente Den Haag heeft een schoolveiligheidscertificaat ingesteld voor scholen die aantoonbaar actief zijn op het gebied van veiligheid. In het najaar van 2012 heeft de gemeente Pleysier College Zefier onderworpen aan een uitvoerig veiligheidsonderzoek. Het resultaat hiervan is dat de gemeente Den Haag de Zefier het veiligheidscertificaat heeft toegekend.


Veiligheidsplan

Het Pleysier College Zefier heeft een veiligheidsplan opgesteld. In dit plan zijn allerlei procedures rondom het thema vastgelegd.
 

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>