Medezeggenschap

Personeel en ouders van leerlingen van het Pleysier College kunnen invloed uitoefenen op een aantal beleidsmatige zaken van de school via de Medezeggenschapsraad (MR).
 
Als gelijkwaardige gesprekspartner van het College van Bestuur heeft de MR op een aantal terreinen advies- dan wel instemmingsrecht, zoals regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, het schoolplan, en andere zaken zoals omschreven in de Wet Medezeggenschap Scholen. Tevens is de MR een waardevolle bron van informatie voor de Raad van Toezicht. Individuele zaken worden niet door de MR behandeld. Zie hier voor nadere informatie.
 
Met ingang van schooljaar 2012-2013 is de structuur van de Medezeggenschap aangepast. De medezeggenschap is voor een groot deel op niveau van de werkeenheid gelegd middels de inrichting 
van deelraden. Ook het Pleysier College Zefier kent een deelraad. De deelraad werkt samen met de MR. De deelraad vertegenwoordigt ouders, leerlingen en personeel. Hierdoor staat de medezeggenschap dichter bij de werkvloer. De DR treedt op als gelijkwaardige gesprekspartner van de locatie directie.
 
Daarnaast heeft de Zefier ook een leerlingenraad die de 
directe alledaagse belangen van de leerlingen behartigt.

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>