Getoond: 1 bericht getagd Nieuwsbrief juli 2017

Een schooljaar is voorbij

En weer is een schooljaar ten einde gekomen en presenteren wij u de Nieuwsbrief van juli 2017. In de afgelopen periode is er veel gebeurd: schoolreisjes, het brugklaskamp, dé examens, het behalen van het diploma. Het waren alle spannende zaken. Niet al deze activiteiten zijn opgenomen in de nieuwsbrief, daarom verwijzen wij graag naar onze schoolkrant de Pleysier Courier. De leuke foto's die hierin zijn opgenomen zijn veelzeggend!

Tot slot wensen wij iedereen een fijne vakantie!

Categorie: Westerbeek

contact

Pleysier College
Westerbeek

Asmansweg 16
2571 BK Den Haag
T 070 - 3150050 


[Bereikbaarheidstips]


Dislocatie Brugklassen

Bovenstaand postadres!

Kootwijkstraat 35

2573 XJ Den Haag

T 070 - 3150050 

Nieuws

De laatste van dit jaar

De rapporten zijn uitgedeeld, de diploma's uitgereikt, de vakantie is begonnen. Onze laatste nieuwsbrief is dan ook een afsluiting van een…  >> 

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >> 

Koersplan 2019-2023

In het voorjaar van 2019 zijn medewerkers van alle scholen van Pleysier College gestart met het werken aan een nieuwe strategische…  >>