Ouders/verzorgers als partners

Goed contact met ouders/verzorgers  is van belang om de thuis- en schoolsituatie op elkaar af te stemmen. Elk jaar maken de ouders van de leerlingen kennis met de mentor van hun kind in het overdrachtsgesprek aan het begin van het nieuwe schooljaar. Afgesproken wordt hoe en hoevaak zij in het schooljaar contact met elkaar zullen onderhouden.


Op weg naar zelfstandigheid


Wanneer uw zoon of dochter naar de middelbare school gaat, verandert er het een en ander.  De contactmomenten met de docenten zijn heel anders dan op een basisschool. Even binnenlopen bij de leerkracht is ineens niet meer gebruikelijk.

Bij de ontwikkeling van elke jongere hoort dat er meer afstand gaat ontstaan tussen hem en de ouder. Iedere ouder wil immers dat zijn zoon of dochter uiteindelijk autonoom kan functioneren.  Wanneer een leerling eenmaal de overstap naar de middelbare school heeft gemaakt, dan heeft hij  nog respectievelijk 4 (vmbo),  5 (havo) of 6 (vwo) jaar tot hij moet overstappen naar een opleiding waarin weinig of zelfs geen rekening meer wordt gehouden met de specifieke problematiek van uw kind.  Hij moet dan zelfstandig kunnen studeren, samenwerken en voor zichzelf opkomen.

Onze school biedt een oefenterrein om deze vaardigheden aan te leren. Maar om optimaal resultaat te krijgen, is samenwerking met u een vereiste. Vaak zal uw kind , wanneer  het  op school een probleem ervaart, dit aan u laten weten of u merkt zelf aan uw kind dat het ergens mee zit en u weet dat bespreekbaar te maken. Vervolgens kunt u proberen dit voor uw kind op te lossen, door contact te zoeken met school. Uw kind is er echter meer  bij gebaat wanneer u het  helpt  en stimuleert om zèlf problemen aan te pakken. U kunt ter ondersteuning de mentor een e-mail sturen zodat deze op de hoogte is en de leerling eventueel kan aanmoedigen het probleem te bespreken.


Evaluaties


Bij plaatsing van een leerling zijn de gegevens uit het dossier en van de intake met de leerling, door de gedragswetenschapper(-s) van de Commissie van Begeleiding ( C.v.Beg.) samengebracht in een Ontwikkelperspectiefplan (OPP). Twee keer per jaar wordt er een evaluatiegesprek  gepland.  De overige drie periodes kunt op eigen verzoek of dat van de mentor ook een gesprek aanvragen. U kunt dan het OPP en de lopende zaken met de mentor bespreken. Mochten er in de periode tussen de evaluaties dringende zaken zijn, dan is de mentor de eerst aangewezen persoon om contact mee op te nemen. Hij of zij is het meest op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.

Mocht  u er met de mentor niet uit komen, dan kunt u de unitcoördinator benaderen. In het  geval dat  ook deze persoon geen oplossing kan bieden, wendt u zich tot de adjunct- directeur of de directeur. Maakt u zich zorgen om de ontwikkeling van uw kind, dan kunt  u ook een gesprek aanvragen met een van onze gedragsdeskundigen of de maatschappelijk deskundige. U kunt ervan verzekerd zijn dat indien wij ons zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind,  wij u  zullen uitnodigen voor een gesprek.


Het is uiteraard ook mogelijk om vakinhoudelijke vragen te stellen.  U kunt de vragen aan  de mentor stellen, deze zullen vervolgens aan de vakdocent worden voorgelegd of in een vergadering worden besproken. Contacten lopen bij voorkeur niet rechtsreeks met de vakdocent. Realiseert u zich dat lesgeven de primaire taak is van docenten. Alle tijd die zij aan individuele vragen, opmerkingen en problemen moeten geven, gaat ten koste van hun voornaamste bezigheid: het begeleiden van de leerlingen.


Het Pleysier College heeft een MR en  de diverse locaties hebben een deelraad.  De MR behartigt de belangen van kinderen en personeel op stichtingsniveau. De deelraad vertegenwoordigt ouders, leerlingen en personeel van de betreffende locatie. U kunt uw vragen ook bij hen neerleggen als het gaat om een breder probleem of suggestie voor algemene verbetering dat niet alleen uw kind betreft. U kunt in dit geval een e-mail sturen naar   met als onderwerp ‘contact MR’.

Nieuws

Rondleidingen op Pleysier College Westerbeek

In februari, maart en april 2023 organiseren wij één keer per twee weken rondleidingen op onze school. U kunt zich hiervoor…  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school  >> 

Werken in het voortgezet speciaal onderwijs?

Dat is niet zomaar een stap, maar een bewuste keuze. Een keuze om jongeren die vaak langs de zijlijn staan, tóch…  >>