Staatsexamen informatie algemeen

Pleysier College Westerbeek verzorgt zoals bekend geen regulier onderwijs maar  speciaal onderwijs aan leerlingen die graag een diploma in het voortgezet onderwijs willen halen.

De overheid biedt aan iedereen die geen regulier onderwijs volgt de mogelijkheid een mavo-, havo- of vwo- diploma te behalen door middel van het zogenaamde staatsexamen. Hoe dit staatexamen is georganiseerd staat in de  onderstaande brochure.

In de hieronder gepubliceerde Exameninformatie 2020-2021 leest u alle belangrijke informatie van onze school over dit huidige examenjaar.

 

De belangrijkste data Staatsexamenjaar 2022

Examendata schriftelijk examen 2022

Locatie: Pleysier College Westerbeek

 

1e tijdvak: CSE 10 mei t/m 30 mei 2022


2e tijdvak: uitgestelde examens van 1e tijdvak:13 juni t/m 24 juni 2022.

 


3e tijdvak: 9 t/m 18 augustus 2022: herkansing schriftelijk examen

 

Locatie: BCN Rotterdam, Barbizonlaan 25, 2908 MB Capelle a/d IJssel

of  op de locatie Pleysier College Westerbeek. De definitieve locatie wordt te zijner tijd vastgesteld.


De herkansingen vinden plaats in de vakantieperiode. Ouders dienen met de planning van hun vakanties rekening te houden met een mogelijke herkansing van hun zoon of dochter.

 

4e tijdvak: zaterdag 8 oktober 2022

Locatie: Van Hoornbeeck College, Utrechtseweg 230, 3818 ET,  Amersfoort

 

Examendatum Beeldende vakken 2022 

 

De praktijkdag voor de beeldende vakken is vastgesteld op zaterdag 25 juni op de locatie Pleysier College Westerbeek.

 

Examendata mondeling college-examen 2022 

De mondelinge examens zijn op zaterdag 2 juli - dinsdag 5 juli - woensdag 6 juli - donderdag 7 juli. 
 

Let op: maandag 4 juli worden dus geen mondelinge examens gepland.

 
 
VMBO BB - KB - TL: op de locatie Oosterbeek
HAVO - VWO          : op de locatie Westerbeek
 
 
Diploma-uitreiking 2022 op Pleysier College Westerbeek

Vrijdag 8 juli: de tijden zijn nog niet bekend.

 
Zaterdag 27 augustus en/of zaterdag 03 september: herkansing mondelinge college-examens

Locatie: Van Hoornbeeck College, Utrechtseweg 230, 3818 ET, Amersfoort 


De herkansingen vinden plaats in de vakantieperiode. Ouders dienen met de planning van hun vakanties rekening te houden met een mogelijke herkansing van hun zoon of dochter.

 

In de brochure hieronder staat informatie over de gang van zaken tijdens het mondeling college-examen. Lees deze goed, dan ben je voorbereid.

  • brochure hoe en wat tijdens het mondelinge staatsexamen vso
  • Download file

 

Hieronder vindt u de roosters van het eerste tijdvak per opleidingsniveau:

Roosters tweede tijdvak

Roosters derde tijdvak

Het derde tijdvak waarin schriftelijke herexamens worden afgenomen, vindt plaats van 9 tot en met 19 augustus 2022.
 
Deze herexamens vinden plaats op het adres: BCN Rotterdam, Barbizonlaan 25, 2908 MB Capelle a/d IJssel
- of op een nader te bepalen datum binnen dit derde tijdvak op de eigen locatie Pleysier College Westerbeek. 
 
Zodra de definitieve locatie is vastgesteld, zullen wij dit bekendmaken. 
 

Nieuws

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school  >> 

Werken in het voortgezet speciaal onderwijs?

Dat is niet zomaar een stap, maar een bewuste keuze. Een keuze om jongeren die vaak langs de zijlijn staan, tóch…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >>