Veiligheid

Veiligheid voor leerlingen en medewerkers in en rond de school is een zaak van groot belang. Het Pleysier College heeft daarom een uitgebreid veiligheidsbeleid. Wij zijn in het bezit van het Certificaat Veilige School, afgegeven door de gemeente Den Haag.

Pleysier College Westerbeek heeft samen met de politie Haaglanden, het Openbaar Ministerie en de gemeente Den Haag een schoolveiligheidsconvenant ondertekend. Doel is te zorgen voor een zo veilig mogelijke schoolgang van onze leerlingen en ons personeel.  


Kenmerken van het veiligheidsbeleid in relatie tot de uitvoering ervan zijn:


Intensieve samenwerking met de politie Haaglanden afdeling Segbroek, in het bijzonder de schoolwijkagent;
* De schoolwijkagent maakt deel uit van het veiligheidsteam dat wekelijks bijeenkomt. Dit team zorgt o.a. voor onderlinge afstemming bij het afhandelen van incidenten.
* School en politie hanteren het principe van de actieve wederkerigheid: hoe meer de school aan veiligheid doet, hoe meer de school van de politie kan verwachten;
De school beschikt over een veiligheidscoördinator die zowel intern als extern als aanspreekpunt geldt;
De school houdt een actuele incidentenregistratie bij;
De school doet al het mogelijke om de veiligheid van medewerkers, leerlingen en bezoekers te waarborgen: er vinden meerdere ontruimingsoefeningen per jaar plaats, er zijn heldere aanwijsborden in de school, wij beschikken over diverse veiligheidsmedewerkers met portofoon, over voldoende BHV'ers, wij hebben een vertrouwenscontactpersoon en een externe vertrouwenspersoon. Er is een registratiesysteem, er is regelmatig overleg tussen de betrokkenen als ook met de directie.
Het opstellen en uitvoeren van een harde en een zachte risico-inventarisatie (RI&E)
De school hanteert sinds 1 januari 2012 een Meldcode die aangeeft hoe te handelen bij signalering of vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld;
 
Momenteel is er geen officiële schoolwijkagent. De taken worden waargenomen door de twee wijkagenten: dhr. B. Feenstra en mw. M. Ouwerkerk. Beiden zijn werkzaam op politiebureau Segbroek.
Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen naar 0900-8844.
Ook kunt u mailen naar  en/of .
 
 
contact

Pleysier College
Westerbeek

Asmansweg 16
2571 BK Den Haag
T 070 - 3150050 


[Bereikbaarheidstips]


Dislocatie Brugklassen

Bovenstaand postadres!

Kootwijkstraat 35

2573 XJ Den Haag

T 070 - 3150050 

Nieuws

Nieuwsbrief van mei

Hierbij onze informatiebrief met nieuws over wat is geweest en wat gaat komen. Wij wensen iedereen goede paasdagen en een fijne…  >> 

Eerstvolgende rondleiding op 4 juni a.s.

Naast de open middag in januari, organiseren wij gedurende het schooljaar vier tot zes extra rondleidingen op onze locatie aan de…  >> 

Februari-nieuws

In de afgelopen twee maanden is er weer hard gewerkt. Met name de examenkandidaten mogen extra genieten van hun vakantie: zij…  >>