Schoolgids Pleysier College

Onze Schoolgids geeft leerlingen, ouders en anderen algemene informatie over de organisatie en werkwijze van Pleysier College Westerbeek.

In de Informatiegids voor alle leerlingen vindt u o.a. meer specifieke informatie over onder meer regels en afspraken die dit schooljaar gelden op onze school.

Onze derdejaarsleerlingen kiezen dit jaar in welk profiel zij verder willen studeren. Welke profielen dat zijn op mavo-, havo- en vwo-niveau, leest u in het bestand 'Profielkeuzeformulieren'.

Infomatie over de vakken die wij aanbieden in de onderbouw (1e tot en met 3e leerjaar) vindt u in het bestand 'Vakken onderbouw'.

 

contact

Pleysier College
Westerbeek

Asmansweg 16
2571 BK Den Haag
T 070 - 3150050 


[Bereikbaarheidstips]


Dislocatie Brugklassen

Bovenstaand postadres!

Kootwijkstraat 35

2573 XJ Den Haag

T 070 - 3150050 

Nieuws

De laatste van dit jaar

De rapporten zijn uitgedeeld, de diploma's uitgereikt, de vakantie is begonnen. Onze laatste nieuwsbrief is dan ook een afsluiting van een…  >> 

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >> 

Koersplan 2019-2023

In het voorjaar van 2019 zijn medewerkers van alle scholen van Pleysier College gestart met het werken aan een nieuwe strategische…  >>