School- en huisregels

Basisregels:

 • Er wordt op geen enkele manier gediscrimineerd.
 • Er wordt niet gerookt in school en op het schoolplein.
 • Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol en/of drugs op school te zijn.
 • Gebruik en bezit van alcohol/drugs binnen school en op het terrein van de school is verboden.
 • Elke vorm van wapenbezit is binnen de school en op het terrein van de school verboden. Ditzelfde geldt voor het in bezit hebben van messen, gereedschap e.d.
 • Er wordt niet met vrienden, bekenden e.d. afgesproken binnen de school of op het terrein van de school.
 • Deelname aan binnen- en buitenschoolse activiteiten is verplicht.

Regels betreffende de gang van zaken op school:

 • Leerlingen die te laat komen, melden zich eerst bij de conciërgeloge.
 • Leerlingen die uit de les worden gestuurd, melden zich bij de beheerder in K112 op de eerste etage.
 • Onder schooltijd en in de pauzes blijven de leerlingen binnen de school of op het schoolplein. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de unitcoördinator mogen leerlingen tussentijds de school verlaten.
 • Leerlingen hebben zonder uitdrukkelijke toestemming geen toegang tot de ruimte achter de bar, tot de personeelskamer en tot de conciërgeloge.
 • De schoolleiding kan op ieder gewenst moment de inhoud van de lockers controleren.

Overige voor iedereen geldende regels:

 • Leermiddelen zijn eigendom van de school en er dient zorgvuldig mee te worden omgegaan. Kosten van verlies of schade worden op de ouders/ verzorgers/ leerling verhaald. 
 • Ook alle overige schooleigendommen worden gerespecteerd en elke vorm van vervuiling, vernieling e.d. is verboden. Herstel- of schoonmaakkosten moeten worden vergoed door degene die schade heeft veroorzaakt of vernieling heeft aanricht.
 • Afval wordt in de prullenbakken geworpen.
 • Het gebruik van mobiele telefoons is uitsluitend toegestaan tijdens pauzes en op het schoolplein. Tijdens de lessen dienen mobiele telefoons te zijn uitgeschakeld.
 • Leerlingen houden zich aan de klassenregels. Deze regels kunnen per docent verschilen, dit is geen reden tot discussie.

Contract "veilig op school & veilig op het internet'

Onze leerlingen ontvangen aan het begin van ieder schooljaar het 

Contract "veilig op school & veilig op het internet'. Hierin staan afspraken over pesten en veilig internetgebruik. Wanneer iedereen zich hier aan houdt, kan iedereen zich veilig voelen op onze school. Hieronder kunt u lezen wat het contract inhoudt.

Nieuws

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school  >> 

Werken in het voortgezet speciaal onderwijs?

Dat is niet zomaar een stap, maar een bewuste keuze. Een keuze om jongeren die vaak langs de zijlijn staan, tóch…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >>