Staatsexamen 2019

De schriftelijke examens 2019 vinden plaats van maandag 6 mei tot en met woensdag 22 mei 2019 (MAVO – HAVO – VWO).

 

Praktijkexamens voor tekenen en handvaardigheid: 

Het praktijkgedeelte van de examens in de beeldende vakken tekenen en handenarbeid vindt plaats tussen zaterdag 15 juni en vrijdag 28 juni 2019.

Begin april stelt DUO vast op welke data deze op onze school plaatsvinden. 

 

De mondelinge examens 2019 vinden plaats op:

 

> dinsdag 16 juni 2019

> woensdag 17 juli 2019

> donderdag 18 juli 2019

> vrijdag 19 juli 2019

 

Op zaterdag 20 juli vindt de diploma-uitreiking plaats: 

-13.00 uur diploma-uitreiking MAVO

-15.00 uur diploma-uitreiking HAVO/VWO

 

Rekentoets

De eerste afnameperiode van de digitale Rekentoets vindt plaats op 6 en 7 maart 2019. 

 

Afname data Rekentoets:

-          MAVO op 06 maart om 13.30 uur

-          HAVO (alléén HV4B) op 06 maart om 13.30 uur

-          HAVO/VWO op 07 maart om 09.00 uur

 

 

Rooster eerste tijdvak schriftelijk examen in mei 2019


Via de links hieronder, vind je de precieze examendata en tijden voor de Centraal Schriftelijke Eindexamens per niveau en per vak voor het lopende schooljaar 2018-2019. 

 

Tweede tijdvak schriftelijk examen (in geval van afwezigheid in eerste tijdvak i.v.m. ziekte):


Schriftelijke examens:

Het tweede tijdvak begint op 17 juni en eindigt op 20 juni 2019.

 

De uitgestelde Rekenexamens vinden plaats op 30 juni 2019 13.30 uur. 

Derde tijdvak: schriftelijke en mondelinge herexamens

Schriftelijke herexamens:


Deze vinden plaats  van 7 t/m 16 augustus 2019 

Tevens vindt de eerste herkansing van de Rekentoets plaats.


Deze herexamens vinden niet plaats op onze school maar in het gebouw van: BCN Rotterdam, Barbizonlaan 25, 2908MB Capelle a/d IJssel
 


Mondelinge herexamens:


Deze vinden plaats op zaterdag 31 augustus en/of zaterdag 07 september (data zijn onder voorbehoudd)


Ook de mondelinge herexamens vinden niet plaats op onze school, maar op het Van Hoornbeeckcollege, Utrechtseweg 230, 3818 ET, Amersfoort .


Belangrijk: De herkansingen vinden dus plaats in de vakantieperiode. Ouders dienen met de planning van hun vakanties rekening te houden met een mogelijke herkansing van hun zoon of dochter.

contact

Pleysier College
Westerbeek

Asmansweg 16
2571 BK Den Haag
T 070 - 3150050 


[Bereikbaarheidstips]


Dislocatie Brugklassen

Bovenstaand postadres!

Kootwijkstraat 35

2573 XJ Den Haag

T 070 - 3150050 

Nieuws

Nieuwsbrief van mei

Hierbij onze informatiebrief met nieuws over wat is geweest en wat gaat komen. Wij wensen iedereen goede paasdagen en een fijne…  >> 

Eerstvolgende rondleiding op 4 juni a.s.

Naast de open middag in januari, organiseren wij gedurende het schooljaar vier tot zes extra rondleidingen op onze locatie aan de…  >> 

Februari-nieuws

In de afgelopen twee maanden is er weer hard gewerkt. Met name de examenkandidaten mogen extra genieten van hun vakantie: zij…  >>