In de hieronder gepubliceerde Exameninformatie 2022-2023 leest u alle belangrijke informatie van onze school over dit huidige examenjaar.

 

De belangrijkste data Staatsexamenjaar 2023

Examendata schriftelijk examen 2023

De schriftelijke examenperiode 2023 vindt plaats op Pleysier College, locatie Westerbeek.
 
- 1e tijdvak: CSE 08 mei t/m 30 mei 2023
 
- 2e tijdvak: uitgestelde examens van 1e tijdvak i.v.m. ziekte van 19 juni t/m 23 juni 2023
 
- Voor het geval een coronasituatie daar aanleiding toe geeft is ruimte gemaakt voor een  noodscenario voor afname van het CSE  van 12 juni t/m 30 juni 2023
 
- 3e tijdvak: 08 t/m 17 augustus 2023 (schriftelijke herexamens) zijn op het onderstaande adres:
Sport complex Aquapelle, Alkenlaan 85, 2903 EB Capelle aan den IJssel óf op een nader te bepalen datum binnen het 3e tijdvak op de eigen locatie van het Westerbeek.
 
- 4e tijdvak: zaterdag 07 oktober in Amersfoort: Van Hoornbeeck College, Utrechtseweg 230, 3818 ET,  Amersfoort
 
Let op:
De herkansingen vinden plaats in de vakantieperiode. Ouders dienen met de planning van hun vakanties rekening te houden met een mogelijke herkansing van hun zoon of dochter.
 

Examen Beeldende vakken 2023

- 12 t/m 25 juni 2023: Afnameperiode praktische college examens beeldende vakken.
 

Examendata  mondelinge college- examen 2023

Pleysier College, locatie Westerbeek voor HAVO en VWO
Pleysier College, locatie Oosterbeek voor VMBO BB-KB-TL
Op: zaterdag 01 – maandag 03 juli –dinsdag 04 juli – woensdag 05 juli
(Data zijn onder voorbehoud en worden in januari 2023 door DUO vastgesteld)
 
Donderdag 6 juli (onder voorbehoud)
-10.00 uur Vergadering voor vakdocenten en mentoren over de examenresultaten.
-13.00 uur Diploma-uitreiking VMBO  (onder voorbehoud)
-15.00 uur Diploma-uitreiking HAVO/VWO (onder voorbehoud)
 
Zaterdag 26 augustus en/of zaterdag 02 september 2023 (mondelinge herexamens)
Adres: Van Hoornbeeckcollege, Utrechtseweg 230, 3818 ET, Amersfoort 
 
De herkansingen vinden plaats in de vakantieperiode. Ouders dienen met de planning van hun vakanties rekening te houden met een mogelijke herkansing van hun zoon of dochter.

 

In de brochure hieronder staat informatie over de gang van zaken tijdens het mondeling college-examen. Lees deze goed, dan ben je voorbereid.

  • brochure hoe en wat tijdens het mondelinge staatsexamen vso
  • Download file

 

Hieronder vindt u de roosters voor het eerste tijdvak per opleidingsniveau:

Roosters tweede tijdvak

Deze worden gepubliceerd zodra ze bekend zijn.

Roosters derde tijdvak

Deze worden gepubliceerd zodra ze bekend zijn.
 
Het derde tijdvak waarin schriftelijke herexamens worden afgenomen, vindt plaats van 8 tot en met 17 augustus 2023.
 
Deze herexamens vinden plaats op het adres: Sportcomplex Aquapelle, Alkenlaan 85, 2903 EB Capelle aan den IJssel.
- óf op een nader te bepalen datum binnen dit derde tijdvak op de eigen locatie Pleysier College Westerbeek. 
 
Zodra de definitieve locatie is vastgesteld, zullen wij dit bekendmaken. 
 

Nieuws

Open dag

Op vrijdag 13 januari 2023 vindt de jaarlijkse open dag plaats van Pleysier College Westerbeek. Onze beide locaties zijn deze dag…  >> 

Vacatures

Zie hier de openstaande vacature(s) op onze school  >> 

Werken in het voortgezet speciaal onderwijs?

Dat is niet zomaar een stap, maar een bewuste keuze. Een keuze om jongeren die vaak langs de zijlijn staan, tóch…  >>