Staatsexamen 2020

De schriftelijke examens 2020 vinden plaats van maandag 6 mei tot en met woensdag 20 mei 2020 (MAVO – HAVO – VWO).

 

Praktijkexamens voor tekenen en handvaardigheid: 

De praktijkexamendag Tekenen/ Handvaardigheid wordt nog vastgesteld. Deze zal plaatsvinden in de maand juni 2020

 

De mondelinge examens 2020 vinden plaats op:

(data zijn onder voorbehoud en worden in februari 2020 door DUO definitief vastgesteld)


> zaterdag 11 juli 2020

> maandag 13 juli 2020

> dinsdag 14 juli 2020

> woensdag 15 juli 2020

 

Op donderdag 16 juli 2020 vindt de diploma-uitreiking plaats: 

-13.00 uur diploma-uitreiking MAVO

-15.00 uur diploma-uitreiking HAVO/VWO

 

Rekentoets

Dit schooljaar wordt geen rekentoets afgenomen. De politiek besluit dit schooljaar of de rekentoets terugkomt en hoe deze er uit zal gaan zien.  

Rooster eerste tijdvak schriftelijk examen in mei 2020


Via de links hieronder, vind je de precieze examendata en tijden voor de Centraal Schriftelijke Eindexamens per niveau en per vak voor het lopende schooljaar 2019-2020. 


Tweede tijdvak schriftelijk examen (in geval van afwezigheid in eerste tijdvak i.v.m. ziekte):


Schriftelijke examens:

Het tweede tijdvak begint op 17 juni en eindigt op 20 juni 2019.

 

 


Derde tijdvak: schriftelijke en mondelinge herexamens


Schriftelijke herexamens

Deze vinden plaats van 11 t/m 21 augustus 2020 op het volgende adres: 

BCN Rotterdam, Barbizonlaan 25, 2908MB Capelle a/d IJssel

of op de eigen locatie. Dit zal te zijner tijd bekend worden gemaakt.


De herkansingen vinden plaats in de vakantieperiode. Ouders dienen met de planning van hun vakanties rekening te houden met een mogelijke herkansing van hun zoon of dochter.


 

Mondelinge herexamens:

Deze vinden plaats op zaterdag 31 augustus en/of zaterdag 07 september 2020 (data zijn onder voorbehoud).

 

De mondelinge herexamens vinden niet plaats op onze school, maar op het Van Hoornbeeckcollege, Utrechtseweg 230, 3818 ET, Amersfoort.


Belangrijk: De herkansingen vinden dus plaats in de vakantieperiode. Ouders dienen met de planning van hun vakanties rekening te houden met een mogelijke herkansing van hun zoon of dochter.

 
contact

Pleysier College
Westerbeek

Asmansweg 16
2571 BK Den Haag
T 070 - 3150050 


[Bereikbaarheidstips]


Dislocatie Brugklassen

Bovenstaand postadres!

Kootwijkstraat 35

2573 XJ Den Haag

T 070 - 3150050 

Nieuws

De laatste van dit jaar

De rapporten zijn uitgedeeld, de diploma's uitgereikt, de vakantie is begonnen. Onze laatste nieuwsbrief is dan ook een afsluiting van een…  >> 

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >> 

Koersplan 2019-2023

In het voorjaar van 2019 zijn medewerkers van alle scholen van Pleysier College gestart met het werken aan een nieuwe strategische…  >>