Uitstroomprofielen

Binnen onze twee afdelingen bieden we twee uitstroomprofielen aan:
-Arbeid: gericht op loonvormende arbeid (inclusief werk met ondersteuning vanuit de Wajong/gesubsidieerd werk)
-Vervolgonderwijs: gericht op het behalen van een startkwalificatie (vanaf MBO niveau 2)

Kerndoelen

Voor deze twee  uitstroomprofielen zijn kerndoelen vastgesteld. Deze kerndoelen omschrijven op hoofdlijnen het onderwijsaanbod van de school en omschrijven daarmee onze inspanningsverplichting.

Voor de leerlingen zijn deze kerndoelen echter streefdoelen, want kerndoelen doen geen uitspraak over een niveau-aanduiding en ze gelden dus niet als eindtermen, waaraan een leerling moet voldoen. Bij taal en rekenen zijn we wel verplicht te beschrijven wat de opbrengst is in relatie tot de referentieniveaus.

Het niveau van beheersing en de mate van zelfstandigheid die bij bepaalde kerndoelen kunnen worden bereikt en de mate van ondersteuning die daarbij nodig is, kan per individuele leerling  verschillen.


Naast de kerndoelen voor het voorgezet onderwijs werken we met de leerlingen aan de leergebiedoverstijgende kerndoelen:

- leren leren

- leren taken uitvoeren

- leren functioneren in sociale situaties

- ontwikkelen van een passend toekomstperspectief.

Deze leergebiedoverstijgende vaardigheden komen voortdurend aan bod.

Het accent ligt hierbij op een brede ontwikkeling. Er is aandacht voor het doelgericht, planmatig en methodisch leren leren en werken, maar ook voor het ontwikkelen van sociale, communicatieve en emotionele vaardigheden.

contact

Pleysier College
Transvaal


Scheepersstraat 160
2572 AP Den Haag
T 070 - 8505500
E

Nieuws

VSO Staatsexamen

Leerlingen in het VSO krijgen tot januari vier kansen om een Mavo, Havo of Vwo diploma te behalen.   Op 16…  >> 

Scholen blijven gesloten

Dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 28 april gesloten zullen zijn. Uiteraard zijn de…  >> 

Gebouwen gesloten

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van het kabinet van 23 maart j.l. heeft het bestuur besloten om nu de schoolgebouwen en…  >>