Pedagogisch beleid

Vanuit onze visie op opvoeding en de ontwikkeling van kinderen hanteren wij de volgende uitgangspunten als basis voor ons (ortho)pedagogisch handelen. Ons pedagogisch handelen richt zich op een aantal pedagogische kernwaarden en op het creëren van een veilig pedagogisch klimaat. Binnen dit pedagogisch klimaat doen wij recht aan de vier psychologische basisbehoeften (competentie, autonomie, relatie en engagement) en werken wij samen met de leerling, m.b.v. beschermende factoren, aan doelgerichte gedragsverandering. 


contact

Pleysier College
Transvaal


Scheepersstraat 160
2572 AP Den Haag
T 070 - 8505500
E

Nieuws

VSO Staatsexamen

Leerlingen in het VSO krijgen tot januari vier kansen om een Mavo, Havo of Vwo diploma te behalen.   Op 16…  >> 

Scholen blijven gesloten

Dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 28 april gesloten zullen zijn. Uiteraard zijn de…  >> 

Gebouwen gesloten

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van het kabinet van 23 maart j.l. heeft het bestuur besloten om nu de schoolgebouwen en…  >>