Werkwijze

Onze school is in 2006 gestart in een nieuw schoolgebouw in de Krachtwijk Transvaal. De leerlingen zijn afkomstig uit Den Haag en regio. Wij bieden onderwijs en begeleiding aan ongeveer 150 leerlingen. Leerniveaus, ambities en mogelijkheden van de leerlingen variëren en daarmee ook hun ontwikkelingsperspectief en het daar aan gekoppelde onderwijsprogramma.

Vervolg

Onze doelgroep bestaat uit leerlingen van 12 tot 20 jaar met een moeilijk lerend of VMBO leerniveau, die aangewezen zijn op een orthopedagogische en orthodidactische aanpak. De leerlingen werken via een praktisch en theoretisch programma aan verbetering van gedrag, zelfredzaamheid, kennis en vaardigheden. De voor de leerling geformuleerde leer- en ontwikkeldoelen zijn gericht op een optimale uitstroom en deelname aan de maatschappij.

Voor elke leerling wordt een programma op maat samengesteld. De leerling heeft de mogelijkheid zich te kwalificeren door middel van het Entree-diploma (mbo-diploma op niveau 1), het vmbo-diploma basis en het vmbo-diploma kader (profiel Economie & Ondernemen) en in schooljaar 2022-2023 verwachten we de eerste vmbo-t diploma's.
 

De school is dusdanig ingericht dat voor de leerlingen kleinschaligheid en veiligheid gerealiseerd wordt door het scheiden van de verschillende leerlinggroepen door

-gebruik te maken van twee ingangen, kantines en schoolpleinen

-verschillende begin- en eindtijden te hanteren.

Leerstromen

Leerlingen, die onze school verlaten, stromen uit naar:

1. Vervolgonderwijs, het middelbaar beroeps onderwijs (MBO), met als doel een een startkwalificatie te behalen. 
2. Werk: regulier werk, werk met ondersteuning of werk binnen een sociale werkvoorziening. 

contact

Pleysier College
Transvaal


Scheepersstraat 160
2572 AP Den Haag
T 070 - 8505500
E

Nieuws

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >> 

Koersplan 2019-2023

In het voorjaar van 2019 zijn medewerkers van alle scholen van Pleysier College gestart met het werken aan een nieuwe strategische…  >> 

Verschillende vacatures!

Pleysier College Transvaal heeft enkele interessante banen te vergeven aan enthousiastelingen met hart voor onze leerlingen. We zoeken een Lerraarondersteuner,…  >>