Werkwijze

Onze school is in 2006 gestart in een nieuw schoolgebouw in de Krachtwijk Transvaal. De leerlingen zijn afkomstig uit Den Haag en regio. Wij bieden onderwijs en begeleiding aan ongeveer 150 leerlingen. Leerniveaus, ambities en mogelijkheden van de leerlingen variëren en daarmee ook hun ontwikkelingsperspectief en het daar aan gekoppelde onderwijsprogramma.

Vervolg

Onze doelgroep bestaat uit leerlingen van 12 tot 20 jaar met een moeilijk lerend of VMBO leerniveau, die aangewezen zijn op een orthopedagogische en orthodidactische aanpak. De leerlingen werken via een praktisch en theoretisch programma aan verbetering van gedrag, zelfredzaamheid, kennis en vaardigheden. De voor de leerling geformuleerde leer- en ontwikkeldoelen zijn gericht op een optimale uitstroom en deelname aan de maatschappij.

Voor elke leerling wordt een programma op maat samengesteld. De leerling heeft de mogelijkheid zich te kwalificeren door middel van het Entree-diploma (mbo-diploma op niveau 1), het vmbo-diploma basis en het vmbo-diploma kader (profiel Economie & Ondernemen) en in schooljaar 2022-2023 verwachten we de eerste vmbo-t diploma's.
 

De school is dusdanig ingericht dat voor de leerlingen kleinschaligheid en veiligheid gerealiseerd wordt door het scheiden van de verschillende leerlinggroepen door

-gebruik te maken van twee ingangen, kantines en schoolpleinen

-verschillende begin- en eindtijden te hanteren.

Leerstromen

Leerlingen, die onze school verlaten, stromen uit naar:

1. Vervolgonderwijs, het middelbaar beroeps onderwijs (MBO), met als doel een een startkwalificatie te behalen. 
2. Werk: regulier werk, werk met ondersteuning of werk binnen een sociale werkvoorziening. 

contact

Pleysier College
Transvaal


Scheepersstraat 160
2572 AP Den Haag
T 070 - 8505500
E

Nieuws

VSO Staatsexamen

Leerlingen in het VSO krijgen tot januari vier kansen om een Mavo, Havo of Vwo diploma te behalen.   Op 16…  >> 

Scholen blijven gesloten

Dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 28 april gesloten zullen zijn. Uiteraard zijn de…  >> 

Gebouwen gesloten

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van het kabinet van 23 maart j.l. heeft het bestuur besloten om nu de schoolgebouwen en…  >> 
    • afstand
    • Corona preventie hoesten
    • Corona preventie neus snuiten
    • Corona preventie handen wassen