Vertrouwenspersoon

Over beslissingen of gedrag van personeel of bestuur kan een leerling, ouder of personeelslid een klacht indienen bij een klachtencommissie.

 Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op discriminatie, seksuele intimidatie, het nalaten van wenselijk gedrag of het niet nemen van een beslissing.

Het Pleysier College heeft een klachtenregeling opgesteld. Deze regeling en de contactpersoon voor Transvaal kunt u hier vinden.

contact

Pleysier College
Transvaal


Scheepersstraat 160
2572 AP Den Haag
T 070 - 8505500
E