Vertrouwenspersoon

Over beslissingen of gedrag van personeel of bestuur kan een leerling, ouder of personeelslid een klacht indienen bij een klachtencommissie.

 Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op discriminatie, seksuele intimidatie, het nalaten van wenselijk gedrag of het niet nemen van een beslissing.

Het Pleysier College heeft een klachtenregeling opgesteld. Deze regeling en de contactpersoon voor Transvaal kunt u hier vinden.

contact

Pleysier College
Transvaal


Scheepersstraat 160
2572 AP Den Haag
T 070 - 8505500
E

Nieuws

Animatie Koersplan

In twee minuten vertelt deze animatie u welke gezamenlijke koers de scholen van Pleysier College de komende jaren volgen. Lees meer…  >> 

Fijne feestdagen!

Het College van Bestuur wenst namens alle medewerkers een ieder fijne feestdagen en een geïnspireerd 2020 toe!  >> 

100% geslaagd

Vorig schooljaar is elke leerling die opging voor een certificaat (IVIO) of diploma geslaagd! Daar is de school erg trots op.…  >>