Regels en protocollen

Voor een veilige en gezellige school moeten we met elkaar zorgen. Daarom hebben we een aantal regels afgesproken. De leerling en zijn ouder(s) ondertekenen een verklaring kennis te hebben genomen van de schoolregels , huisregels en computerregels en te weten wat er van hen verwacht wordt.

contact

Pleysier College
Transvaal


Scheepersstraat 160
2572 AP Den Haag
T 070 - 8505500
E