Missie en visie

De missie en visie van het Pleysier College vormen de basis en het uitgangspunt voor de werkwijze binnen onze school.   

Onze missie

Het uitgangspunt van onze school is dat ieder kind recht heeft op onderwijs en dat ieder kind zich wil en kan ontwikkelen.

Daarom willen wij:

  • onze leerlingen gepast onderwijs bieden gericht op het realiseren van een toekomstperspectief en daarmee een bij de leerling passende, zo optimaal mogelijke plaats in de samenleving
  • onze leerlingen zorgvuldig doen uitstromen naar vervolgonderwijs of werk
  • onze leerlingen zo “warm” mogelijk overdragen naar vervolgonderwijs of werk, opdat de leerling de juiste ondersteuning krijgt en de opgebouwde kennis en kunde behouden blijft
  • een professionele organisatie zijn, gericht op planmatig en opbrengstgericht werken en gericht op de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers.

 

contact

Pleysier College
Transvaal


Scheepersstraat 160
2572 AP Den Haag
T 070 - 8505500
E