Kwaliteitszorg

De zorg voor kwaliteit van ons werk is een taak voor iedereen in onze schoolorganisatie. Of het nu gaat om lesgeven, om ondersteuning of om leidinggeven.
 

De zorg voor kwaliteit

We werken systematisch aan de kwaliteit door plannen te maken en daarna te bekijken wat ervan terecht is gekomen. Voor de onderwerpen die minder goed zijn verlopen maken we verbeterplannen. We zijn ook geïnteresseerd in wat ouders en andere betrokkenen bij onze school vinden van de kwaliteit van ons werk.


Onze school stelt zich voortdurend de volgende vragen:

-Doen wij de goede dingen? Sluit wat we doen aan bij ons koersplan en wettelijke kaders?

-Doen wij de dingen goed?  Geven we uitvoering aan onze gestelde doelen?

-Hoe weten we dat? Dit checken we door zelfevaluaties.

-Vinden anderen dat ook? Dit checken we door tevredenheidmetingen bij ouders, leerlingen, teamleden en onze partners/stakeholders.

-Wat doen we met die informatie? Wij gebruiken de informatie om waar nodig de kwaliteit van onze school te verbeteren.


Door systematisch na te gaan of de gewenste effecten en resultaten behaald zijn, wordt het mogelijk het beleid waar nodig bij te sturen.

contact

Pleysier College
Transvaal


Scheepersstraat 160
2572 AP Den Haag
T 070 - 8505500
E

Nieuws

VSO Staatsexamen

Leerlingen in het VSO krijgen tot januari vier kansen om een Mavo, Havo of Vwo diploma te behalen.   Op 16…  >> 

Scholen blijven gesloten

Dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 28 april gesloten zullen zijn. Uiteraard zijn de…  >> 

Gebouwen gesloten

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van het kabinet van 23 maart j.l. heeft het bestuur besloten om nu de schoolgebouwen en…  >> 
    • afstand
    • Corona preventie hoesten
    • Corona preventie neus snuiten
    • Corona preventie handen wassen