Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers


In maart 2021 is het tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers, ouders en leerlingen.

We zien dat iedereen het Pleysier College een hoger cijfer geeft dan in het vorige onderzoek onder medewerkers in 2017 en onder ouders in 2018. Wij zijn trots op deze resultaten. 


Als we naar de specifieke onderwerpen kijken zien we dat de meeste leerlingen tevreden zijn over de sociale veiligheid en over de lessen. Er zijn ook leerlingen  die vinden dat we wat beter zouden kunnen aansluiten op hun belevingswereld. Ouders vinden dat het onderwijs voldoet aan de verwachtingen die zij hebben van onze school en willen meer betrokken worden bij het onderwijs. De tevredenheid van de medewerkers is flink gestegen. Daar zijn we erg blij mee.


Het bestuur en de scholen werken de komende jaren aan de ontwikkeling van de lessen en de betrokkenheid van ouders.

 

Resultaten Pleysier College

Het Pleysier College houdt jaarlijks de uitstroomgegevens in beeld. Hierbij brengen we het volgende in kaart:

-         De behaalde certificaten en diploma’s

-         De uitstroombestemmingen van de leerlingen


Daarnaast brengen we een jaar na uitstroom in kaart of leerlingen nog op hun uitstroombestemming zitten, met andere woorden: is er sprake van bestendiging? Enerzijds doen we dit omdat we dit zelf graag willen weten, anderzijds omdat we deze gegevens bij de Onderwijsinspectie moeten aanleveren. De Onderwijsinspectie vindt dit een belangrijk kwaliteitskenmerk.


De resultaten  van het  Pleysier College als geheel zijn in het linker menu op te vragen.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Nav de persconferentie van 18 december: Ook het VSO sluit per 20-12

Naar aanleiding van de persconferentie van zaterdag 18 december 2021 ontvangt u hierbij de algemene communicatie vanuit het bestuur. Alle scholen…  >> 

Tevredenheidsonderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>