Veiligheid op het Pleysier College

Veilige leer- en werkomgeving


Een gedragscode voor teamleden en leerlingen, geënt op het koersplan van het Pleysier College, vormt samen met het pedagogische en didactische klimaat een belangrijke basis voor de veiligheid. Op alle locaties is een veiligheidsplan aanwezig, met alle gemaakte afspraken en protocollen rond veiligheid. Hetzelfde geldt voor school- en/of huisregels.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

VSO Staatsexamen

Leerlingen in het VSO krijgen tot januari vier kansen om een Mavo, Havo of Vwo diploma te behalen.   Op 16…  >> 

Leerlingen in beeld

Pleysier College heeft gelukkig contact met alle leerlingen. Er zijn bij ons geen leerlingen zoek zoals laatst in de media verscheen.…  >> 

Scholen blijven gesloten

Dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 28 april gesloten zullen zijn. Uiteraard zijn de…  >>