Veiligheid op het Pleysier College

Veilige leer- en werkomgeving


Een gedragscode voor teamleden en leerlingen, geënt op de missie en visie van het Pleysier College, vormt samen met het pedagogische en didactische klimaat een belangrijke basis voor de veiligheid. Op alle locaties is een veiligheidsplan aanwezig, met alle gemaakte afspraken en protocollen rond veiligheid. Hetzelfde geldt voor school- en/of huisregels.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard