Veiligheid op het Pleysier College

Veilige leer- en werkomgeving


Een gedragscode voor teamleden en leerlingen, geënt op het koersplan van het Pleysier College, vormt samen met het pedagogische en didactische klimaat een belangrijke basis voor de veiligheid. Op alle locaties is een veiligheidsplan aanwezig, met alle gemaakte afspraken en protocollen rond veiligheid. Hetzelfde geldt voor school- en/of huisregels.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard

Nieuws

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >> 

Koersplan 2019-2023

In het voorjaar van 2019 zijn medewerkers van alle scholen van Pleysier College gestart met het werken aan een nieuwe strategische…  >> 

Werken bij Pleysier?

Wij hebben enkele uitdagende vacatures voor ervaren of aankomende docenten/mentoren met hart voor speciale leerlingen. Voor wie de uitdaging aan wil…  >>