Veiligheid op het Pleysier College

Veilige leer- en werkomgeving

Een gedragscode voor teamleden en leerlingen, geënt op het koersplan van het Pleysier College, vormt samen met het pedagogische en didactische klimaat een belangrijke basis voor de veiligheid. Op alle locaties is een veiligheidsplan aanwezig, met alle gemaakte afspraken en protocollen rond veiligheid. Hetzelfde geldt voor school- en/of huisregels.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>