Veiligheid op het Pleysier College

Veilige leer- en werkomgeving


Een gedragscode voor teamleden en leerlingen, geënt op het koersplan van het Pleysier College, vormt samen met het pedagogische en didactische klimaat een belangrijke basis voor de veiligheid. Op alle locaties is een veiligheidsplan aanwezig, met alle gemaakte afspraken en protocollen rond veiligheid. Hetzelfde geldt voor school- en/of huisregels.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Animatie Koersplan

In twee minuten vertelt deze animatie u welke gezamenlijke koers de scholen van Pleysier College de komende jaren volgen. Lees meer…  >> 

Fijne feestdagen!

Het College van Bestuur wenst namens alle medewerkers een ieder fijne feestdagen en een geïnspireerd 2020 toe!  >> 

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>