Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De wetgever verplicht onderwijsinstellingen te werken met een zogenaamde meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Pleysier College hadelt volgens onderstaand stappenplan.

Stappenplan in geval van signalen

Onze meldcode beschrijft ondermeer in de onderstaande stappen wat een medewerker moet doen bij vermoedens van mishandeling.

Stap 1:

In kaart brengen van signalen

Stap 2:

Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis (advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld)

Stap 3:

Gesprek met de leerling en/of ouders

Stap 4:

Wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling op basis van het Afwegingskader Meldcode Onderwijs

Stap 5:

Beslissen op basis van het Afwegingskader Meldcode Onderwijs.

  1. Melden bij Veilig Thuis?
  2. Is hulpverlening (ook) mogelijk?
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Animatie Koersplan

In twee minuten vertelt deze animatie u welke gezamenlijke koers de scholen van Pleysier College de komende jaren volgen. Lees meer…  >> 

Fijne feestdagen!

Het College van Bestuur wenst namens alle medewerkers een ieder fijne feestdagen en een geïnspireerd 2020 toe!  >> 

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>