Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De wetgever verplicht onderwijsinstellingen te werken met een zogenaamde meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Pleysier College hadelt volgens onderstaand stappenplan.

Stappenplan in geval van signalen

Onze meldcode beschrijft ondermeer in de onderstaande stappen wat een medewerker moet doen bij vermoedens van mishandeling.

Stap 1:

In kaart brengen van signalen

Stap 2:

Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis (advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld)

Stap 3:

Gesprek met de leerling en/of ouders

Stap 4:

Wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling op basis van het Afwegingskader Meldcode Onderwijs

Stap 5:

Beslissen op basis van het Afwegingskader Meldcode Onderwijs.

  1. Melden bij Veilig Thuis?
  2. Is hulpverlening (ook) mogelijk?
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

VSO Staatsexamen

Leerlingen in het VSO krijgen tot januari vier kansen om een Mavo, Havo of Vwo diploma te behalen.   Op 16…  >> 

Leerlingen in beeld

Pleysier College heeft gelukkig contact met alle leerlingen. Er zijn bij ons geen leerlingen zoek zoals laatst in de media verscheen.…  >> 

Scholen blijven gesloten

Dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 28 april gesloten zullen zijn. Uiteraard zijn de…  >>