Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De wetgever verplicht onderwijsinstellingen te werken met een zogenaamde meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Pleysier College hadelt volgens onderstaand stappenplan.

Stappenplan in geval van signalen

Onze meldcode beschrijft ondermeer in de onderstaande stappen wat een medewerker moet doen bij vermoedens van mishandeling.

Stap 1:

In kaart brengen van signalen

Stap 2:

Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis (advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld)

Stap 3:

Gesprek met de leerling en/of ouders

Stap 4:

Wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling op basis van het Afwegingskader Meldcode Onderwijs

Stap 5:

Beslissen op basis van het Afwegingskader Meldcode Onderwijs.

  1. Melden bij Veilig Thuis?
  2. Is hulpverlening (ook) mogelijk?
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard

Nieuws

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >> 

Koersplan 2019-2023

In het voorjaar van 2019 zijn medewerkers van alle scholen van Pleysier College gestart met het werken aan een nieuwe strategische…  >> 

Werken bij Pleysier?

Wij hebben enkele uitdagende vacatures voor ervaren of aankomende docenten/mentoren met hart voor speciale leerlingen. Voor wie de uitdaging aan wil…  >>