Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De wetgever verplicht onderwijsinstellingen te werken met een zogenaamde meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Pleysier College hadelt volgens onderstaand stappenplan.

Stappenplan in geval van signalen

Onze meldcode beschrijft ondermeer in de onderstaande stappen wat een medewerker moet doen bij vermoedens van mishandeling.

Stap 1:

In kaart brengen van signalen

Stap 2:

Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis (advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld)

Stap 3:

Gesprek met de leerling en/of ouders

Stap 4:

Wegen van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling op basis van het Afwegingskader Meldcode Onderwijs

Stap 5:

Beslissen op basis van het Afwegingskader Meldcode Onderwijs.

  1. Melden bij Veilig Thuis?
  2. Is hulpverlening (ook) mogelijk?
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>