Integriteitscode

Pleysier College vindt het van belang dat ouders, stakeholders en andere externe relaties vertrouwen kunnen hebben in onze organisatie en in de mensen die het gezicht van Pleysier College bepalen. Daarom is een aantal zaken vastgelegd in een integriteitscode.


Deze intergiteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van Pleysier College. Dus niet alleen voor medewerkers, directieleden, bestuurder en Raad van Toezicht, maar ook voor een bredere kring: bedrijven en instanties die werken in opdracht van Pleysier College.


Deze code is vastgesteld ten behoeve van de goede gang van zaken binnen Pleysier College zoals bedoeld in de ten aanzien van integriteit in de CAO PO opgenoemn artikelen.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>