Integriteitscode

Pleysier College vindt het van belang dat ouders, stakeholders en andere externe relaties vertrouwen kunnen hebben in onze organisatie en in de mensen die het gezicht van Pleysier College bepalen. Daarom is een aantal zaken vastgelegd in een integriteitscode.


Deze intergiteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van Pleysier College. Dus niet alleen voor medewerkers, directieleden, bestuurder en Raad van Toezicht, maar ook voor een bredere kring: bedrijven en instanties die werken in opdracht van Pleysier College.


Deze code is vastgesteld ten behoeve van de goede gang van zaken binnen Pleysier College zoals bedoeld in de ten aanzien van integriteit in de CAO PO opgenoemn artikelen.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

VSO Staatsexamen

Leerlingen in het VSO krijgen tot januari vier kansen om een Mavo, Havo of Vwo diploma te behalen.   Op 16…  >> 

Leerlingen in beeld

Pleysier College heeft gelukkig contact met alle leerlingen. Er zijn bij ons geen leerlingen zoek zoals laatst in de media verscheen.…  >> 

Scholen blijven gesloten

Dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 28 april gesloten zullen zijn. Uiteraard zijn de…  >>