Sociale Media

Sociale media zijn niet meer weg te denken in het dagelijks leven, dus ook niet bij scholen. De komst van de sociale netwerken heeft ervoor gezorgd dat je gemakkelijk meningen, ideeën en kennis kunt delen met diverse groepen mensen, binnen en buiten het Pleysier College.


Als gebruiker van de sociale media publiceer je zelf informatie en zo bevorder je communicatie en kennisuitwisseling. Dit gaat niet veel anders als wat gebeurde bij de introductie van telefoon en e-mail. Toch is er één belangrijk verschil: de hele wereld kan meekijken met wat je schrijft en je teksten blijven tot in lengte van jaren op Internet vindbaar.


Er zijn binnen het Pleysier College verschillen in kennis en ervaringen met, en meer of minder enthousiasme over sociale media. Het onderstaande protocol heeft als doel de dialoog over het gebruik ervan op gang te brengen en een handreiking te bieden voor meer duidelijkheid in het grijze gebied tussen binnen- en buitenschools mediagebruik. Uitgangspunt is dat medewerkers, leerlingen en ouders weten hoe zij hiermee verstandig omgaan.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >> 

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >>