ICT regelingen

Regels voor het gebruik van ict voorzieningen op/via de school. Voor diverse werkzaamheden en moderne leermethoden stelt het Pleysier College elektronische middelen en mogelijkheden ter beschikking aan leerlingen en medewerkers, ondermeer via Mijn Pleysier. Het gebruik van deze middelen brengt risico's met zich mee. Het Pleysier College treft daarom maatregelen om verkeerd gebruik zoveel mogelijk te voorkomen.

Gedragsregels ICT

Een van die maatregelen zijn gedragsregels, waarin wordt aangegeven op welke wijze de informatie- en communicatiemiddelen gebruikt moeten worden.


Bijvoorbeeld:

  • Alleen goedgekeurde apparatuur van de school mag worden aangesloten op ons vaste netwerk en onze internetverbinding. Dus geen eigen apparatuur
  • Een computer wordt alleen voor schoolse doelen en met toestemming van een medewerker gebruikt
  • Veranderen van instellingen, zelf installeren van programma's en het opslaan van bestanden op de computer (C-schijf) zijn niet toegestaan.
  • Inbreken in systemen is strafbaar en het zoeken naar informatie die niet voor jou is bestemd, is verboden

Wij hebben een uitgebreide 'Gedragscode verantwoord gebruik bedrijfsmiddelen' voor onze medewerkers, deze staat op Mijn Pleysier.

Voor leerlingen geldt het onderstaande ict gedragsreglement.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >> 

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >>