Disclaimer website

Het Pleysier College (stg. J.C. Pleysierschool) onderhoudt de pagina’s van haar website(s) centraal en decentraal met uiterste zorg en aandacht. Het is echter mogelijk en soms onvermijdelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt constant getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Voor eventuele fouten is de school (hierna auteur genoemd) niet aansprakelijk.


Commentaar, vragen en adviezen met betrekking tot de website(s) zijn welkom via: .


Inhoud

De auteur is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsaanspraken welke zich beroepen op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik van de geboden informatie respectievelijk door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie worden veroorzaakt, zullen verworpen worden. Al het aangebodene is vrijblijvend en zonder verplichtingen. De auteur houdt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de publicatie of het geheel van de publicatie zonder voorafgaande aankondiging aan te passen, aan te vullen of te doen vervallen.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere internetpagina’s (“links”), die buiten de verantwoording van de auteur liggen, kan een aansprakelijkheidsverplichting alleen dan in werking treden, indien de auteur van de inhoud kennis heeft en het hem technisch mogelijk zou zijn en van hem zou kunnen worden verwacht dat hij het gebruik van onwettige inhoud zou verhinderen. De auteur verklaart hierbij verder uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de links, de betreffende gelinkte pagina’s vrij waren van illegale inhoud. In geval van schade door de aanwezigheid van bepaalde informatie, is slechts de auteur van de desbetreffende pagina aansprakelijk en niet diegene die een link naar deze pagina’s heeft geplaatst. Tevens kan de auteur niet verantwoordelijk worden gesteld voor links en verwijzingen geplaatst door gebruikers in gastenboeken, discussieforums, of mailingbestanden op webpagina’s.

Copyright

De auteur heeft getracht geen materiaal te gebruiken in alle publicaties die onder copyright van de auteurswet valt, en indien dit niet mogelijk was, een copyright verwijzing bij het betreffende object op te nemen. Het copyright voor openbare, door de auteur zelf vervaardigde objecten blijft te allen tijde slechts in het bezit van de auteur zelf. Vermenigvuldiging of gebruik van deze grafieken, geluidsfragmenten, videofragmenten en teksten in andere, elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur verboden.

Privacy beleid

Pleysier College maakt op haar website gebruik van Google Analytics, die algemene statistieken en data van onze website verzamelt zodat wij daarvan kunnen leren en onze website kunnen verbeteren. Google Analytics is privacy-vriendelijk ingesteld, conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  • we hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;
  • er worden uitsluitend analytische cookies gebruikt;
  • het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
  • 'gegevens delen' staat uitgeschakeld;
  • er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
 

Deze disclaimer dient beschouwd te worden als deel van de publicatie vanwaar u verwezen werd. In het geval dat delen of enkele formuleringen binnen deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de rechtsgeldigheid, blijft het overige deel van dit document qua inhoud en geldigheid onberoerd.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >> 

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >>