ICT

Elke jongere heeft recht op eigentijds en uitdagend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen talenten en dat hen de kennis, vaardigheden en competenties geeft om te kunnen leren, werken en leven in de 21e eeuw. Zulk onderwijs betekent les op maat. Essentieel daarbij is de inzet van ICT.


ICT helpt onze scholen en docenten om bij dat leren nog meer aan te sluiten op de behoefte van leerlingen. Met ICT kunnen leerlingen leren op hun eigen niveau en in hun eigen tempo (adaptief). Door ICT goed in ons onderwijs te gebruiken, zijn leerlingen meer gemotiveerd, presteren ze beter en leren ze sneller.
Voor het kunnen leren met behulp van ICT, moeten leerlingen er efficiënt en effectief mee kunnen omgaan en moeten zij leren hoe met ICT en technologie in de maatschappij wordt gecommuniceerd. Dat zij mediawijs zijn: weten hoe ze veilig met ICT en internet kunnen omgaan.


Pleysier College heeft ICT daarom hoog op de agenda: zowel tijdens de les (primair proces), als ook rondom de les (secundaire proces). Tal van digitale leermiddelen, systemen en diensten worden daarom gefaciliteerd.


Regels en protocollen ICT

Met het toenemend gebruik van ICT, gaan ook risico's gepaard. Daarom gelden er enkele regels en protocollen rondom het gebruik van ICT. Enkele hiervan staan in het menu links.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>