Ondersteuning

Ter ondersteuning van de primaire en secundaire processen, staan onze medewekers en/of leerlingen en ouders enkele diensten ter beschikking via Internet. Deze zijn in principe overal toegankelijk, mits men geautoriseerd is en over een inlognaam en wachtwoord beschikt.


Magister

Ten behoeve van leeerlingadministratie en leerlingbegeleiding gebruiken de scholen van het Pleysier College de applicatie Magister. Handig, omdat alle informatie over de leerling op één plek staat en altijd gebruikt kan worden in de dagelijkse praktijk.

Mijn Pleysier

Onze elektronische leeromgeving (ELO) is een voorziening die de interactie faciliteert tussen het leerproces en de communicatie voor en de organisatie van het leren. Onze ELO is een Moodle, Mahara en Google Suite Edu omgeving die wij hebben gecombineerd op Mijn Pleysier. Een faciliteit van waaruit vorm gegeven wordt aan modern, digitaal onderwijs.


Mijn Pleysier is tevens de digitale online werkomgeving voor alle medewerkers van het Pleysier College. Deze functioneert ook als platform voor informatie- en expertisedeling voor alle medewerkers. Altijd en overal veilig bruikbaar, met een internetverbinding en browser.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Animatie Koersplan

In twee minuten vertelt deze animatie u welke gezamenlijke koers de scholen van Pleysier College de komende jaren volgen. Lees meer…  >> 

Fijne feestdagen!

Het College van Bestuur wenst namens alle medewerkers een ieder fijne feestdagen en een geïnspireerd 2020 toe!  >> 

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>