Ondersteuning

Ter ondersteuning van de primaire en secundaire processen, staan onze medewekers en/of leerlingen en ouders enkele diensten ter beschikking via Internet. Deze zijn in principe overal toegankelijk, mits men geautoriseerd is en over een inlognaam en wachtwoord beschikt.

Leerlingvolgsysteem

Ten behoeve van leeerlingadministratie en leerlingbegeleiding gebruiken de scholen van het Pleysier College momenteel de applicatie Magister, vanaf augustus 2021 SomtoDay. Handig, omdat alle informatie over de leerling op één plek staat en altijd gebruikt kan worden in de dagelijkse praktijk.

Digitale Leer- en Werkomgeving

Onze Elektronische Leeromgeving (ELO), is een voorziening die de interactie faciliteert tussen het leerproces en de communicatie voor en de organisatie van het leren. Onze ELO is vooral een Moodle en Google Workspace Edu omgeving die wij hebben gecombineerd op Mijn Pleysier. Een faciliteit van waaruit vorm gegeven wordt aan modern, digitaal onderwijs.


Mijn Pleysier is tevens de online digitale werkomgeving voor alle medewerkers van het Pleysier College. Deze functioneert daarmee als platform voor informatie- en expertisedeling voor alle medewerkers. Altijd en overal veilig bruikbaar, met een internetverbinding en browser.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>