Koersplan 2019-2023

In ons koersplan is het onderwijs leidend. Onze missie, de onderwijskundige koers en onze thema's bepalen hoe we invulling geven aan de gebieden strategie, interne organisatie, personeel, financiën en huisvesting. Alles staat met elkaar in verbinding. Bij het maken van ons beleid hebben we gewerkt met drie vragen die duidelijk maken waar we op het gebied van onderwijs voor staan: de waarom-vraag, de hoe-vraag en de wat-vraag. Het ‘waarom’ is beschreven in onze missie:

Wij begeleiden jongeren in hun ontplooiing tot zelfbewuste, zelfredzame en verantwoordelijke volwassenen die zich blijven ontwikkelen. Met vertrouwen in zichzelf, anderen en de toekomst vinden zij een bij hen passende plaats in de maatschappij.


Het ‘hoe’ staat uitgelegd in onze besturingsfilosofie. En het ‘wat’ komt terug in vier thema’s die in de jaren 2019-2023 centraal staan.


Op grond van dit koersplan en evalutaties heeft elke school van Pleysier College een eigen schoolplan opgesteld voor de beleidsperiode 2019-2023.

Het schoolplan staat op elke school-website onder tablad Algemeen.

    • pleysiercollege koersplan 19 23 boom
    • pleysiercollege koersplan 19 23 missie
  • Vorige
  • Volgende
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Overlijden dhr. Van Daalen

Met groot verdriet laat ik u weten dat na een kort ziekbed de directeur van het Pleysier College Zoetermeer, dhr. Benno…  >> 

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >>