Koersplan 2019-2023

In ons koersplan is het onderwijs leidend. Onze missie, de onderwijskundige koers en onze thema's bepalen hoe we invulling geven aan de gebieden strategie, interne organisatie, personeel, financiën en huisvesting. Alles staat met elkaar in verbinding. Bij het maken van ons beleid hebben we gewerkt met drie vragen die duidelijk maken waar we op het gebied van onderwijs voor staan: de waarom-vraag, de hoe-vraag en de wat-vraag. Het ‘waarom’ is beschreven in onze missie:

Wij begeleiden jongeren in hun ontplooiing tot zelfbewuste, zelfredzame en verantwoordelijke volwassenen die zich blijven ontwikkelen. Met vertrouwen in zichzelf, anderen en de toekomst vinden zij een bij hen passende plaats in de maatschappij.


Het ‘hoe’ staat uitgelegd in onze besturingsfilosofie. En het ‘wat’ komt terug in vier thema’s die in de jaren 2019-2023 centraal staan.


Op grond van dit koersplan en evalutaties heeft elke school van Pleysier College een eigen schoolplan opgesteld voor de beleidsperiode 2019-2023.

Het schoolplan staat op elke school-website onder tablad Algemeen.

    • Golden Circle Simon Sinek
    • pleysiercollege koersplan 19 23 missie
    • pleysiercollege koersplan 19 23 boom
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard

Nieuws

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >> 

Koersplan 2019-2023

In het voorjaar van 2019 zijn medewerkers van alle scholen van Pleysier College gestart met het werken aan een nieuwe strategische…  >> 

Werken bij Pleysier?

Wij hebben enkele uitdagende vacatures voor ervaren of aankomende docenten/mentoren met hart voor speciale leerlingen. Voor wie de uitdaging aan wil…  >>