Jaarverslag

Elk voorjaar produceert en publiceert Pleysier College een jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar.


In verslagjaar 2018 is op bestuurlijk- en directieniveau verder vorm en inhoud gegeven aan passend onderwijs en een dekkend aanbod. Het Pleysier College heeft de groei van het leerlingaantal op kunnen vangen door de realisatie van een dependance van Pleysier College Westerbeek in de Kootwijkstraat.
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard

Nieuws

Werken bij Pleysier?

Wij hebben enkele uitdagende vacatures voor ervaren of aankomende docenten/mentoren met hart voor speciale leerlingen. Voor wie de uitdaging aan wil…  >>