Jaarverslag

Elk voorjaar produceert en publiceert Pleysier College een jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar.


In verslagjaar 2018 is op bestuurlijk- en directieniveau verder vorm en inhoud gegeven aan passend onderwijs en een dekkend aanbod. Het Pleysier College heeft de groei van het leerlingaantal op kunnen vangen door de realisatie van een dependance van Pleysier College Westerbeek in de Kootwijkstraat.
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Gebouwen gesloten

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van het kabinet van 23 maart j.l. heeft het bestuur besloten om nu de schoolgebouwen en…  >> 

Meeste leerlingen thuis...

5 maart j.l. is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland van maandag 16 maart tot maandag 6 april dicht moeten. Daarom…  >> 

Maatregel i.v.m. Corona

In de middag van 12 maart j.l. is een persconferentie gegeven door de Minister President in verband met ontwikkelingen rond het…  >> 
    • Corona preventie hoesten
    • Corona preventie neus snuiten
    • Corona preventie handen wassen
    • elleboog
    • afstand