Jaarverslag

Elk voorjaar produceert en publiceert Pleysier College een jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar.


In verslagjaar 2018 is op bestuurlijk- en directieniveau verder vorm en inhoud gegeven aan passend onderwijs en een dekkend aanbod. Het Pleysier College heeft de groei van het leerlingaantal op kunnen vangen door de realisatie van een dependance van Pleysier College Westerbeek in de Kootwijkstraat.
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Animatie Koersplan

In twee minuten vertelt deze animatie u welke gezamenlijke koers de scholen van Pleysier College de komende jaren volgen. Lees meer…  >> 

Fijne feestdagen!

Het College van Bestuur wenst namens alle medewerkers een ieder fijne feestdagen en een geïnspireerd 2020 toe!  >> 

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>