Jaarverslag

Elk voorjaar produceert en publiceert Pleysier College een jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar.


In 2016 is op bestuurlijk en op directieniveau verder vorm en inhoud gegeven aan de realisatie van passend onderwijs. Vraaggestuurd werken en een actief terugplaatsingsbeleid, inclusief passende begeleiding vanuit de betrokken school in de vorm van een overstaparrangement, heeft hierbij extra aandacht gekregen.
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard

Nieuws

Directeur gezocht

Voor Pleysier College Transvaal zoeken wij een nieuwe directeur. Een ambitieuze teamspeler. Besluitvaardig, daadkrachting en oplossingsgericht.   Klik hier voor meer informatie.…  >> 

Start schooljaar

De zomervakantie is voorbij en we starten het schooljaar 2018-2019 met veel enthousiasme. We heten alle nieuwe leerlingen van harte welkom!…  >> 

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn over het algemeen…  >>