Jaarverslag 2019

Elk voorjaar publiceert Pleysier College een jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar.

 
2019 was voor het Pleysier College het jaar van een nieuw Koersplan 2019-2023, de doorontwikkeling onderwijskwaliteit en het jaar waarin Marije Veldhuis als nieuwe bestuurder aan trad. Onderstaand is onder meer het jaarverslag 2019 te downloaden.
 
Koersplan 2019-2023
Ons nieuwe Koersplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met alle medewerkers, de Medezeggenschapsraad en de Raad van toezicht.
De missie is herijkt en de onderwijskundige koers is expliciet leidend voor alle andere beleidsgebieden.
Vanuit de missie hebben we vier thema’s bepaald: zelfvertrouwen, eigenaarschap, zelfredzaamheid en realistisch toekomstbeeld. Deze thema’s zijn vertaald in onderzoeksvragen die elke school opneemt in het schoolplan. Zo ontstaat de onderzoekende houding die nodig is om invulling te geven aan het begrip lerende organisatie die continu werkt aan de versterking van de kwaliteit van het onderwijs.
De begrippen verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie zijn de basis van waaruit we met elkaar en met de omgeving willen werken.
 
Kwaliteitskader
Er is een Pleysierbreed kwaliteitskader geformuleerd. In dit kwaliteitskader is de onderwijskwaliteit vormgegeven in zelf geformuleerde indicatoren en vervat in een instrument waarmee de kwaliteit voor de scholen en het bestuur inzichtelijk is gemaakt. We zijn hier erg trots op en werken er met plezier mee.
Op de Colleges is gewerkt aan verdere professionalisering passend bij de ontwikkelvragen van het desbetreffende docententeam. De directie heeft zich gezamenlijk geschoold in het begeleiden van een onderzoeksgroep of
Professionele Leergemeenschap (PLG). Ook het bestuur heeft zich geschoold volgens de professionaliseringsagenda.
 
Terugblik 2019
We kijken terug op een inspirerend, dynamisch jaar waarin veel tot stand is gebracht. Elke dag het best mogelijke onderwijs verzorgen is de uitdaging waar wij graag voor staan. We denken flinke stappen te hebben gezet in de
doorontwikkeling van onze onderwijskwaliteit.
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >> 

Zomervakantie

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >> 

VSO Staatsexamen

Leerlingen in het VSO krijgen tot januari vier kansen om een Mavo, Havo of Vwo diploma te behalen.   Op 16…  >>