Covid-19 maatregelen

Wij hebben kennis genomen van de verlengde 2e lockdown en van de richtlijnen die sinds 12 januari van kracht zijn.

Met onze directies en Coronateam is gesproken over de invulling hiervan. 
Het uitgangspunt is nu de afstand van 1,5 meter uit voorzorg en daar waar mogelijk, zoals premier Rutte het formuleerde.
We zijn blij te horen dat het VSO daadwerkelijk wordt genoemd en dat de invulling van het onderwijs de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur/de scholen is. Dat biedt ruimte om per school het onderwijs zo haalbaar en goed mogelijk voor de leerlingen te verzorgen.
 
Op al onze scholen ligt de prioriteit bij de eindexamenleerlingen en kwetsbare leerlingen of kwetsbare situaties. Hiervoor komen leerlingen, ouders, hulpverleners als het kan naar school.
Verder is het aan de individuele school om verdere maatregelen te treffen. Het Pleysier College heeft zes scholen van verschillende omvang in drie gemeenten. Alle schoolgebouwen zijn verschillend, het beschikbare aantal medewerkers verschilt per school en het aantal besmettingen natuurlijk ook. De scholen communiceren zelf naar de leerlingen en ouders/verzorgers welke maatregelen zij treffen voor de periode tot en met 9 februari.
 
Het aantal besmettingen in zijn totaliteit valt gelukkig tot dusver erg mee. Het blijft een bijzonder ingewikkelde situatie die erg veel van ons allemaal vraagt, zeker nu de lockdown langer duurt. Laten we hopen dat we met deze maatregelen zo snel als mogelijk de scholen weer kunnen openen. Wij hopen alle leerlingen dan weer de hele week op school te zien.
 
Mochten zich ontwikkelingen voordoen, dan vermelden wij deze hier op de website. Wij laten ons steeds leiden door het nieuwste Protocol voortgezet speciaal onderwijs.

Vragen?

Heeft u na onze berichtgeving nog een vraag over ons beleid omtrent Covid-19? 

U kunt mailen naar het mailadres van de school van uw kind.


Heeft u een vraag over het coronavirus? 

Bel het landelijk nummer van het RIVM via 0800-1351 of bel met onze GGD 088-3084242 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur). U kunt hen ook een e-mail sturen naar het mailadres .

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >> 

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >> 

100% geslaagd

Prachtige eindexamenresultaten! Op de Pleysier Colleges Delft, Oosterbeek, Zefier en Zoetermeer is het examentraject na de eerte ronde herkansingen afgesloten met…  >>