Bestuur

Het Pleysier College is een stichting (J.C. Pleysierschool) met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.


Raad van Toezicht

De voornaamste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het financiële en het algehele beleid van het College van Bestuur.

E: 


Leden van de Raad van Toezicht:

  • mevrouw ir. D.E. Aldershoff, M.sc., voorzitter
  • de heer ir. J.W.M. Borgsteede
  • mevrouw mr. drs. M. Laning   
  • de heer drs. P.A.G van Lierop
  • de heer prof. drs. A.F.D. van Veen

College van Bestuur

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingzorg, stelt de kaders van het beleid vast, houdt intern toezicht en is opdrachtgever van de schooldirecteuren.


Voorziter: mevr. M. Veldhuis

T: 070 - 3150011

Plaatsvervangend voorzitter: mevr. drs. E. Westerhuis-Naaborgh

T: 070 - 3150023

E:

Bestuursbureau

Het Pleysier College heeft ter ondersteuning van bestuur en directies een Bestuursbureau met de afdelingen: bestuurssecretariaat, personeel, ict, huisvesting, financiën, leerlingzaken en onderwijs & kwaliteit.

Zie deze contactlijst.

T: 070 - 3150000

E:

Overige gegevens

Bestuursnummer, / Administratienummer bevoegd gezag: 30815

Brinnummer: 23GJ

Kamer van Koophandel: 41155107

IBAN: NL 30ABNA0511677154

E: 

T: 070-3150000

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard

Nieuws

Directeur gezocht

Voor Pleysier College Transvaal zoeken wij een nieuwe directeur. Een ambitieuze teamspeler. Besluitvaardig, daadkrachting en oplossingsgericht.   Klik hier voor meer informatie.…  >> 

Start schooljaar

De zomervakantie is voorbij en we starten het schooljaar 2018-2019 met veel enthousiasme. We heten alle nieuwe leerlingen van harte welkom!…  >> 

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn over het algemeen…  >>