Bestuur

Het Pleysier College is een stichting (J.C. Pleysierschool) met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.


Raad van Toezicht

De voornaamste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het financiële en het algehele beleid van het College van Bestuur.

E: 


Leden van de Raad van Toezicht:


  • mevrouw mr. drs. M. Laning, voorzitter
  • de heer drs. C.P.J.M. Kuijs
  • de heer drs. P.A.G. van Lierop
  • mevrouw drs. J. de Vries
  • de heer drs. H. Waardenburg, vice-voorzitter

College van Bestuur

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingzorg, stelt de kaders van het beleid vast, houdt intern toezicht en is opdrachtgever van de schooldirecteuren.


Voorziter: mevr. M. Veldhuis

T: 070 - 3150011

E:

Bestuursbureau

Het Pleysier College heeft ter ondersteuning van bestuur en directies een Bestuursbureau met de afdelingen: huisvesting, ict, financiën, leerlingzaken, onderwijskwaliteit en personeel.

Zie deze contactlijst.

T: 070 - 3150000

E:

Overige gegevens

Bestuursnummer, / Administratienummer bevoegd gezag: 30815

Brinnummer: 23GJ

Kamer van Koophandel: 41155107

IBAN: NL 30ABNA0511677154

E: 

T: 070-3150000

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard

Nieuws

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >> 

Koersplan 2019-2023

In het voorjaar van 2019 zijn medewerkers van alle scholen van Pleysier College gestart met het werken aan een nieuwe strategische…  >> 

Werken bij Pleysier?

Wij hebben enkele uitdagende vacatures voor ervaren of aankomende docenten/mentoren met hart voor speciale leerlingen. Voor wie de uitdaging aan wil…  >>