Bestuur

Het Pleysier College is een stichting (J.C. Pleysierschool) met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.


Raad van Toezicht

De voornaamste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het financiële en het algehele beleid van het College van Bestuur.

E: 


Leden van de Raad van Toezicht:


  • mevrouw mr. drs. M. Laning, voorzitter
  • de heer drs. C.P.J.M. Kuijs
  • de heer drs. P.A.G. van Lierop
  • mevrouw drs. J. de Vries
  • de heer drs. H. Waardenburg, vice-voorzitter

College van Bestuur

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingzorg, stelt de kaders van het beleid vast, houdt intern toezicht en is opdrachtgever van de schooldirecteuren.


Voorziter: mevr. M. Veldhuis

T: 070 - 3150011

E:

Bestuursbureau

Het Pleysier College heeft ter ondersteuning van bestuur en directies een Bestuursbureau met de afdelingen: huisvesting, ict, financiën, leerlingzaken, onderwijskwaliteit en personeel.

Zie deze contactlijst.

T: 070 - 3150000

E:

Overige gegevens

Bestuursnummer, / Administratienummer bevoegd gezag: 30815

Brinnummer: 23GJ

Kamer van Koophandel: 41155107

IBAN: NL 30ABNA0511677154

E: 

T: 070-3150000

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Animatie Koersplan

In twee minuten vertelt deze animatie u welke gezamenlijke koers de scholen van Pleysier College de komende jaren volgen. Lees meer…  >> 

Fijne feestdagen!

Het College van Bestuur wenst namens alle medewerkers een ieder fijne feestdagen en een geïnspireerd 2020 toe!  >> 

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >>