Bestuur

Het Pleysier College is een stichting (J.C. Pleysierschool) met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.


Raad van Toezicht

De voornaamste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het financiële en het algehele beleid van het College van Bestuur.

E: 

Leden van de Raad van Toezicht:

  • mevrouw mr. drs. M. Laning, voorzitter
  • de heer drs. C.P.J.M. Kuijs
  • de heer drs. P.A.G. van Lierop
  • mevrouw drs. J. de Vries
  • de heer drs. H. Waardenburg, vice-voorzitter

Klik hier voor de statuten van het Pleysier College. De statuten zijn onder constructie.

Klik hier voor het reglement Raad van Toezicht

Klik hier voor het rooster van aftreden van de leden van de raad van toezicht.

Klik hier voor het reglement College van Bestuur

Klik hier voor het managementstatuut 


College van Bestuur

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingzorg, stelt de kaders van het beleid vast, houdt intern toezicht en is opdrachtgever van de schooldirecteuren.


Voorziter: mevr. M. Veldhuis

E:

Bestuursbureau

Het Pleysier College heeft ter ondersteuning van bestuur en directies een Bestuursbureau met de afdelingen: huisvesting, ict, financiën, leerlingzaken, onderwijskwaliteit en personeel.

Zie deze contactlijst.

T: 070 - 3150000

E:

Overige gegevens

Bestuursnummer, / Administratienummer bevoegd gezag: 30815

Brinnummer: 23GJ

Kamer van Koophandel: 41155107

IBAN: NL 30ABNA0511677154

E: 

T: 070-3150000

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >> 

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >>