Ons onderwijs

Elk Pleysier College daagt de leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen met onderwijs op maat. Wij verzorgen Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso cluster vier) aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar in de regio Haaglanden. Onze leerlingen hebben een gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek en dagen ons elke dag uit het beste uit onszelf te halen. Onze scholen bieden de leerroutes VMBO, HAVO en VWO aan en een breed scala aan onderwijsmogelijkheden met uitstroom naar verschillende vormen van onderwijs (vo, mbo, hbo of wo) of arbeid. Klik op deze link om de uitstroomprofielen, leerroutes en profielen per college te bekijken.

 

Op basis van onze koers voor de periode 2019-2023 en onze visie ‘Iedere jongere zijn eigen toekomst’ hebben we een aantal thema’s gekozen die de komende vier jaar op onze scholen centraal staan. Wij begeleiden jongeren in hun ontplooiing tot zelfbewuste, zelfredzame en verantwoordelijke volwassenen die zich blijven ontwikkelen. Met vertrouwen in zichzelf, anderen en de toekomst vinden zij een bij hen passende plaats in de maatschappij.


Op basis van onze thema’s onderzoeken de scholen hoe zij dit in hun onderwijskundige beleid uit kunnen werken. Bijvoorbeeld: hoe richten wij ons onderwijs zo in dat onze leerlingen met vertrouwen hun plaats kunnen innemen in de maatschappij?


Onze thema’s zijn:
 

Zelfvertrouwen

Jongeren die zich competent voelen zijn in staat om te (blijven) leren, te reflecteren op zichzelf en om te gaan met veranderingen.


Eigenaarschap

Het vertrouwen eigenaar te kunnen zijn van het eigen leerproces is nodig om met tegenslagen om te kunnen gaan en in onze snel veranderende samenleving in staat te zijn om te blijven leren: toekomstbestendig leren.


Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn nauw met elkaar verbonden. Het is de opdracht van onze school om de leerlingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid.


Realistisch toekomstbeeld

Onze leerlingen moeten zich enerzijds bewust worden van hun kracht en kwaliteiten en anderzijds leren omgaan met hun beperkingen. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een realistische kijk op de eigen toekomstmogelijkheden zijn cruciale doelen van ons onderwijs.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >> 

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >>