Kwaliteitszorg

De zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs en leerlingzorg is een verantwoordelijkheid van iedereen in onze schoolorganisatie: onderwijsondersteuners, onderwijsgevenden en leidinggevenden.


We werken systematisch aan de kwaliteit door verbeter- of ontwikkelplannen te maken en daarna te inventariseren of we de gestelde doelen behaald hebben.

Het Pleysier College stelt zichzelf steeds de vragen:

•          Doet de school de goede dingen?

•          Doet de school de dingen goed?

•          Hoe weet de school dat?

•          Vinden anderen dat ook?

•          Wat doen we met die informatie?


Naast het feit dat we zelf onze opbrengsten analyseren, bewaakt ook de Inspectie onze opbrengsten. Jaarlijks leveren we bij de Inspectie de uitstroomgegevens aan van leerlingen die langer dan twee jaar bij ons op school hebben gezeten.

Daarnaast brengen we van de leerlingen die het jaar ervoor zijn uitgestroomd in kaart of ze zich nog op hun uitstroombestemming bevinden (bestendiging).


De Inspectie controleert of onze opbrengsten passen bij de leerlingpopulatie van het betrokken Pleysier College. Wijken deze opbrengsten fors af van de cijfers van andere scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie en kunnen we deze afwijking onvoldoende verklaren, dan kan dit  aanleiding geven tot een kwaliteitsonderzoek.


De Inspectie heeft tot nu toe ieder jaar onze opbrengsten positief beoordeeld.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Tevredenheids-onderzoek

Wij zijn trots op de resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van het afgelopen schooljaar.  >> 

Statement VO platform

m.b.t. volledige openstelling scholen in regio Haaglanden. Dinsdagavond, 25 mei 2021, hebben de besturen van de VO-scholen in Den Haag, Rijswijk…  >> 

100% geslaagd

Al onze scholen hebben een slagingspercentage van 100%.  Pleysier College Westerbeek Havo 95,7%. We zijn daar zeer blij mee en wensen…  >>