Kwaliteitszorg

De zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs en leerlingzorg is een verantwoordelijkheid van iedereen in onze schoolorganisatie: onderwijsondersteuners, onderwijsgevenden en leidinggevenden.


We werken systematisch aan de kwaliteit door verbeter- of ontwikkelplannen te maken en daarna te inventariseren of we de gestelde doelen behaald hebben.

Het Pleysier College stelt zichzelf steeds de vragen:

•          Doet de school de goede dingen?

•          Doet de school de dingen goed?

•          Hoe weet de school dat?

•          Vinden anderen dat ook?

•          Wat doen we met die informatie?


Naast het feit dat we zelf onze opbrengsten analyseren, bewaakt ook de Inspectie onze opbrengsten. Jaarlijks leveren we bij de Inspectie de uitstroomgegevens aan van leerlingen die langer dan twee jaar bij ons op school hebben gezeten.

Daarnaast brengen we van de leerlingen die het jaar ervoor zijn uitgestroomd in kaart of ze zich nog op hun uitstroombestemming bevinden (bestendiging).


De Inspectie controleert of onze opbrengsten passen bij de leerlingpopulatie van het betrokken Pleysier College. Wijken deze opbrengsten fors af van de cijfers van andere scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie en kunnen we deze afwijking onvoldoende verklaren, dan kan dit  aanleiding geven tot een kwaliteitsonderzoek.


De Inspectie heeft tot nu toe ieder jaar onze opbrengsten positief beoordeeld.

Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

Scholen blijven gesloten

Dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 28 april gesloten zullen zijn. Uiteraard zijn de…  >> 

Gebouwen gesloten

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van het kabinet van 23 maart j.l. heeft het bestuur besloten om nu de schoolgebouwen en…  >> 

Meeste leerlingen thuis...

5 maart j.l. is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland van maandag 16 maart tot maandag 6 april dicht moeten. Daarom…  >> 
    • Corona preventie hoesten
    • Corona preventie neus snuiten
    • Corona preventie handen wassen
    • elleboog
    • afstand