Orthopedagogische benadering

Vijf  bouwstenen voor de ortho-pedagogische benadering van de leerling

Pedagogische kernwaarden: 

• Verantwoordelijkheid voor je zelf en voor de samenleving (burgerschap) nemen 
• Het kunnen en durven maken van eigen keuzes en hier verantwoordelijkheid voor nemen
• Opkomen voor je zelf zonder daarbij de autonomie van anderen te schaden
• Je kunnen verplaatsen in de ander en de ander met respect benaderen
• Het ontdekken en ontwikkelen van eigen talenten.

Psychologische basisbehoeften voorwaardelijk voor de zelfontplooiing:

• Competentie: "ik kan iets"
• Autonomie: "ik ben iemand"
• Relatie: "ik hoor erbij"
• Engagement: "ik wil leren want het is zinvol".

Veilig pedagogisch klimaat

• Veiligheid door duidelijkheid en voorspelbaarheid (o.a. wat mag wel en wat mag niet).

Sructuur  (school- en klassenmanagement), respect en betrokkenheid

• Ontwikkelingsbevorderend en groeikansen biedend
• Positieve verwachtingen
• Gebruikmakend van beschermende factoren, o.a. de talenten van de leerling .

Doelgerichte gedragsveranderingen op het gebied van:

• Motivatie 
• Sociaal-emotionele ontwikkeling 
• Handelen.

Kwaliteit

• Pedagogische aanpak gebaseerd op theoretisch kader en daaraan gekoppelde methodiek,waarvan de effectiviteit bewezen is 
• Reflectie op eigen rol en aandeel in de interactie binnen de professionele pedagogische relatie met leerlingen.
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur


vCard

Nieuws

Zomerreces

Hoewel tijdens het zomerreces talrijke werkzaamheden verricht worden op onze locatie(s) ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar, zijn wij weinig of…  >> 

Koersplan 2019-2023

In het voorjaar van 2019 zijn medewerkers van alle scholen van Pleysier College gestart met het werken aan een nieuwe strategische…  >> 

Werken bij Pleysier?

Wij hebben enkele uitdagende vacatures voor ervaren of aankomende docenten/mentoren met hart voor speciale leerlingen. Voor wie de uitdaging aan wil…  >>