Benadering van het onderwijs

De vijf bouwstenen van ons onderwijs

Deze zijn op elk van onze scholen nader uitgewerkt.

De leerling en zijn/haar leerweg staan centraal

• Effectieve leerlingzorg
• Ontwikkelingsperspectiefplan met het te bereiken einddoel
• Werk- en/of begeleidingsplan met de tussenstappen om einddoelen te bereiken.

Leren en opleiden gericht op het ontwikkelingsperspectief van de leerling

• Leerstofaanbod per vak uitgewerkt in een planning
• Didactisch handelen dat de actieve participatie van de leerling bevordert en dat instructie en verwerking afwisselt
• Pedagogisch handelen, gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling
• Buitenschools leren, o.a. door middel van stage.

Vraaggericht werken 

• Leervragen van de leerling 
• Vragen vanuit de externe (zorg)omgeving 
• aatschappelijke vragen (burgerschap)
• Vragen vanuit de stage- en arbeidssituatie.

Kwaliteit van het werk

• Opbrengstgericht werken 
• Planmatig en gestructureerd werken 
• Regelmatig evalueren en bijstellen
• Waardering onderzoeken bij leerlingen, ouders, medewerkers en stakeholders.

Aantrekkelijkheid

• Degelijk verzorgde lesmethoden en -materialen die aansluiten bij de leerlingen en de kerndoelen
• Afwisseling van praktijk- en theorievakken
• Speciale aandacht voor kunst, cultuur en sport binnen het onderwijsaanbod.
Contact

College van Bestuur
& Bestuursbureau


Postadres

Postbus 64602

2506 CA  Den Haag


Bezoekadres
Dr. van Welylaan 4

2566 ER  Den Haag

T 070 - 3150000


Contactinfo Bestuur

Nieuws

VSO Staatsexamen

Leerlingen in het VSO krijgen tot januari vier kansen om een Mavo, Havo of Vwo diploma te behalen.   Op 16…  >> 

Leerlingen in beeld

Pleysier College heeft gelukkig contact met alle leerlingen. Er zijn bij ons geen leerlingen zoek zoals laatst in de media verscheen.…  >> 

Scholen blijven gesloten

Dinsdag 31 maart is bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 28 april gesloten zullen zijn. Uiteraard zijn de…  >>